Udviklingsprojekt Print Send Gem som PDF

Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter. Hvordan?

Projektet viser, at udvikling af pædagogiske læringscentre med fordel kan ske i et tæt samarbejde mellem medarbejdere og ledere, hvorved der opnås et fælles sprog og en fælles forståelse af rammer, struktur og opgaver.

Projektansvarlig-
Projektperiode2014-15
ProjektpartnereSøndermarksskolen, NOVAskolen, Hældagerskolen, Thyregod skole (Vejle) og Hjallese skole (Odense)
UCLVidereuddannelsen

Fra skolebibliotek til læringscenter

Et pilotprojekt om udvikling af pædagogiske læringscentre er igangsat som følge af en bekendtgørelse, der fra august 2014 stiller nye krav til de aktiviteter, der tidligere gik under navnet ”skolebibliotek”.

If. bekendtgørelsen skal medarbejdere i pædagogiske læringscentre understøtte aktiviteter, som fremmer elevens læring og det undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater. De skal ligeledes medvirke til at understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner.

Medarbejdere og ledelsesrepræsentanter fra 5 skoler deltog i pilotprojektet, der søgte svar på spørgsmålet: Hvilke nye kompetencer forudsætter de nye krav?

Fokus på vejlederkompetencer og teamudvikling

Et centralt omdrejningspunkt viste sig at være ønsket om udvikling af vejlederkompetencer og fokus på teamudvikling.

  • Hvordan bliver man en god vejleder?
  • Hvordan vil denne nye rolle blive modtaget på den skole man har sit daglige virke på?
  • Hvad kræver det af ledelsen?

Fælles viden og sprog

Det er betydningsfuldt for medarbejdere og ledelse at udvikle det pædagogiske læringscenter sammen, fordi det skaber et fælles fundament for det videre arbejde på skolen og et fælles fagligt sprog i teamet.

Når skoleledelsen deltager i dele af kompetenceudviklingsforløb, kan den understøtte opgaver og initiativer i det pædagogiske læringscenter-team.

Det er vigtigt, at ledelsen er med til at skabe strukturer og rammer for det pædagogiske læringscenters opgaver. Derved sikres kontinuitet og progression i det videre arbejde. Det fremhæves som værdifuldt, at de får indsigt i teamets måder at arbejde på.

Fra rådgiver til vejleder

Det kan være en udfordring at ændre en kultur og tradition for at arbejde på en særlig og måske implicit måde. Udfordringerne kan formuleres som følger:

  • Hvordan er det at gå fra at være rådgivende til at være vejledende?
  • Hvordan går vi fra skolebibliotekstanken til tanken om et pædagogisk læringscenter?
  • Hvordan rammesætter man en vejledning, når man også er kollega med den man skal vejlede?
  • Hvilke kommunikative kompetencer fordrer det?

Resultater til inspiration

De undervisere, som har deltaget i projektet, fremhæver, at de har fået et fælles sprog i deres team, som gør, at de er i stand til at hjælpe hinanden på skolen. Ydermere har de fået tid til drøftelser om rammer og retning i teamsamarbejdet.

I pilotprojektet har der været særligt fokus på vejlederrollen og afprøvningen af denne samt kommunikation i vejledersituationer og i teamet generelt.

Underviserne fremhæver i evalueringen det værdifulde i, at de nu har fået et fælles fagligt sprog teoretisk, ligesom de har fået værktøjer, som de kan bringe i anvendelse i kommende vejledningssituationer med deres kollegaer.

Især fremhæves det handlingsorienterede element i evalueringerne af pilotprojektet – det er ikke længere kun ord på papir, men handling, som kan ses på skolerne, når det drejer sig om udvikling af skolens pædagogiske læringscenter.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.