Udviklingsprojekt Print Send Gem som PDF

Inkluderende værkstedspædagogik på Elsesminde Produktionshøjskole

De unge skal via dette projekt udvikle deres faglige og sociale kompetencer gennem samarbejde med hinanden på tværs af etnicitet, køn og sociale og faglige forskelle.

ProjektansvarligLisbeth Pedersen
Projektperiode2014-2015
ProjektpartnereElsesminde Odense Produktionshøjskole
UCLVidereuddannelsen

Flere nydanske drenge skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Trods mange særlige tiltag i de senere år, målrettet nydanske drenge, er drengene fortsat i stor risiko for ikke at gennemføre ungdomsuddannelse.

I 2012 gennemførte kun 33% af de nydanske drenge erhvervsuddannelse – hvilket er et fald i forhold til årene før.

Behovet for at udvikle metoder til at bryde statistikken har inspireret Elsesminde Produktionshøjskole til dette projekt.

Målet er, at 80 procent af drengene skal videre

80 % af Elsesmindes nydanske drenge skal opleve en skoleform, som målrettet og realistisk understøtter deres faglige og sociale kompetencer. Dette skal sætte dem i stand til at fortsætte i et uddannelsesforløb, som matcher deres uddannelsesønsker med afsæt i potentialer og fagligt niveau.

80 % af Elsesmindes nydanske drenge skal lære at håndtere eksklusionsmekanismer på konstruktive måder, lære at håndtere konflikter uden at blive fysisk eller verbalt voldelige og udvikle kammeratskabsrelationer til mindst en etnisk dansk dreng og indgå i samarbejde omkring produktionsprocesser på værkstedet.

Tegn på succes er, at Elsesmindes nydanske drenge deltager i undervisningen på lige fod med de øvrige elever, og at den enkelte nydanske dreng oplever, at skolens øvrige elever og medarbejdere ser ham som den person, han er. Det vil også være en succes, at drengene samarbejder med de etnisk danske elever i skolens sociale aktiviteter.

40 medarbejdere i aktionslæringsforløb

Målgruppen for kompetenceforløbet er alle værkstedslærere, vejledere og uddannelsesvejledere på Elsesminde – i alt 40 medarbejdere.

Elsesmindes medarbejdere har over de seneste år arbejdet med kompetenceudvikling i forhold til observation, feedback, kollegial sparring og selvevaluering.

Projektet baserer sig på netop disse kompetencer i aktionslæringsforløbet.

Projektansvarlig
Videreuddannelsen

Udvikler kompetencer og metoder inden for pædagogik, læreprocesser, vejledning, sundhed og socialt arbejde.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.