Udviklingsprojekt Print Send Gem som PDF

Tværfagligt Videnkredsløb om Palliativ Indsats

I det tværfaglige videnkredsløb om palliativ indsats etableres et netværk, der er en arbejdspladsbaseret kontakt til andre, der arbejder med samme faglige problemstillinger og tematikker.

ProjektansvarligLene Moestrup
Projektperiode2015
Projektpartnere
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Tværfagligt videnkredsløb om palliativ indsats
Videnkredsløbet er planlagt som et tværfagligt netværk med deltagelse af undervisere fra forskellige professionsuddannelser i UCL, herunder eksternt tilknyttede undervisere.

Deltagelse bygger på fælles interesse for faglig udvikling relateret til konkrete problemstillinger / tematikker indenfor palliativ indsats. Formålet med Videnkredsløbet er at skabe et teoretisk, praksisorienteret og pædagogisk forum, hvor deltagerne kompetenceudvikler egen undervisningspraksis gennem udveksling af erfaringer og kritisk læsning og fortolkning af videnskabelige artikler indenfor nærmere definerede temaer.

Det planlægges, at deltagerne mødes tre timer fire gange årligt med to møder i foråret 2015 og to møder i efteråret 2015, i alt 12 timer. Videnkredsløbet kan efter pilotprojektets afslutning fortsætte så lang tid, der er behov og udviklingspotentiale i arbejdet.

Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.