Udviklingsprojekt Print Send Gem som PDF

Trivselspiloter

I projektet udvikles et tilbud, hvor frivillige kan støtte borgere i en svær situation til at kunne agere i eget liv og opnå øget livskvalitet.

ProjektansvarligKamilla Kielsgaard Andersen
Projektperiode2011-2015
ProjektpartnereFredericia Kommune, FrivillighedsCenter Fredericia, Center for Tværprofessionelt Arbejde med Inklusion
BevillingSocialstyrelsens satspulje
UCLCenter for Anvendt Velfærdsforskning

Trivselspiloter bygger bro

Trivselspiloterne er frivillige, som skal bygge bro mellem kommune og civilsamfund ved at hjælpe borgere til at håndtere udfordringer som fx at få styr på økonomi, komme ud til arrangementer, håndtere komplekse situationer som flytninger m.m.

Anden del af indsatsen at få borgerne videre til andre frivillige tilbud efter trivselspiloternes indsats.

Målgruppen for støtte er borgere over 18 år, der fx har afsluttet et kommunalt rehabiliteringsforløb. Eller ældre borgere over 75 år, der ved forbyggende hjemmebesøg oplever at have et behov for støtte.

Projektet løber af stablen i Fredericia Kommune.

Brobyggere skaber kontakt

I projektet har der været fokus på at udvikle og afprøve kontaktveje mellem borgere, trivselspiloter og de sociale frivillige tilbud om netværkshjælp.

Samtidig er der arbejdet på at opbygge effektive kontaktveje mellem rehabiliteringsafdelingen i Fredericia Kommune og trivselspiloterne.

Et tredje spor i projektet er at få samarbejdsmodellen implementeret og forankret hos både Fredericia Kommune og i frivilligt regi.

Projektet virkningsevalueres hvert år

Projektet gennemgår en virkningsevaluering efter hvert af de 4 projektår. Derved er det muligt at justere de forskellige indsatser i projektet, så målene opnås bedst muligt.

For hvert år laves registreringer af kvantitative data som antal henvendelser, forløb, frivillige, samt tilknytninger til andre frivillige tilbud efter endt forløb. Desuden evalueres på udvalgte kvalitative mål, ved at studerende fra Ergoterapeutuddannelsen har lavet deres bachelorprojekter i tilknytning til projektet.

Arbejdet er blevet kvalificeret af projektlederen, og ud fra den opsamlede viden har projektgruppen justeret indsatserne for at give den ønskede virkning.

 

Projektansvarlig
Ergoterapeutuddannelsen

Uddanner professionsbachelorer og bidrager til udvikling af praksis i samarbejde med private og offentlige institutioner.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.