Udviklingsprojekt Print Send Gem som PDF

Tegn på sprog- tosprogede børn lærer at læse og skrive

Programmets mål er at få en øget indsigt i de tosprogede elevers læse- og skrivetilegnelse, og at udvikle læse- og skrivepædagogikken, så den sikrer tosprogede elevers skriftsproglige udvikling og muligheder for at klare sig videre i uddannelsessystemet.

ProjektansvarligUffe Ladegaard
Projektperiode2008-2016 (evt. forlængelse bliver forhandlet)
ProjektpartnereProgrammet foregår i et samarbejde mellem VIA University College, University College Nordjylland, University College Lillebælt, University College UCC, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) – Aarhus Universitet samt Århus, Ålborg, Vejle, Odense og Københavns kommuner. I programmet deltager endvidere fem forskningsmedarbejdere: Lektor Line Møller Daugaard, VIA University College, lektor Winnie Østergaard, University College Nordjylland, lektor Uffe Ladegaard og lektor Birgit Orluf, University College Lillebælt samt lektor Lone Wulff fra Professionshøjskolen UCC. Yderligere indgår et samarbejde med professor Anne Pitkänen-Huhta fra Jyväskylä Universitet, adjunkt Mette Buchardt fra Københavns Universitet, lektor Lars Holm fra DPU, Aarhus Universitet, docent Monica Axelsson fra Stockholm Universitet, og lektor Charmian Kenner fra Educational Studies Goldsmiths, University of London.
UCLLæreruddannelsen

Mange involverede i projektet
Helle Pia Laursen, lektor og p.hd. fra Institut for Pæadogik og Uddannelse (DPU) v. Århus Universitet, er hovedansvarlig for projektet, der udføres i tæt samarbejde med lektor Uffe Ladegaard og lektor Birgit Orluf fra University College Lillebælt – samt en lang række andre samarbejdspartnere.

Fra projektets fem involverede kommuner indgår Søndervangskolen i Århus, Herningvej Skole i Ålborg, NOVAskolen (tidligere Nørremarksskolen) i Vejle, Abildgårdskolen i Odense og Blågård Skole i København.

Hver skole har udpeget en klasse, som følges fra 0. til 6. klasse. Alle klasserne er kendetegnet ved, at en stor del af eleverne er tosprogede.

Samarbejde mellem lærere og forskere
I hvert af klasserum samarbejder lærerne og forskningsmedarbejderen om at udvikle læse- og skriveundervisningen og generere ny viden om pædagogisk læse- og skrivepraksis i flersprogede klasserum og om børnenes læse- og skriveudvikling.

De fem klasser er i øjeblikket i gang med at udforske skriftsproget med udgangspunkt i de sproglige erfaringer, klassens elever bringer med sig ind i skolen.

Ved at være tæt på hvad der sker i klasseværelserne får undervisere, forskere og forskningsmedarbejdere en unik indsigt i børnenes forståelse for og brug af skriftsprog og i den pædagogiske praksis i klasserummet.

Projektansvarlig
Årsrapporter fra projektet
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.