Anvendt forskningsprojekt Print Send Gem som PDF

Strategi for udvikling af familiesygepleje i en onkologisk afdeling

Projektet er rammen for delprojekter, der inden for et paradigmeskifte i sygeplejen omhandler overgangen fra individorienteret omsorg til systemorienteret omsorg og familieomsorg i en kræftafdeling.

ProjektansvarligPoul Bruun
Projektperiode2014-2018
ProjektpartnereOnkologisk Afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Kræft rammer hele familien

Mere end 220.000 mennesker lever med kræft. En kræftdiagnose og behandling ændrer patientens og familiens liv og hverdag for altid, og behovet for reetablering af en meningsfuld hverdag opstår.

Rehabiliteringsforløb skal understøtte patientens og familiens evne til at overkomme sygdom og senfølger, sætte fokus på sundhedsfremme og velvære i hverdagen. Dermed rettes fokus på patienten og de pårørendes ressourcer og egenomsorg.

Undersøgelser viser, at pårørende påtager sig et stort ansvar i forhold til at støtte, hjælpe og pleje den døende – og kan være mere psykisk belastet end den syge selv. At støtte og indgå i plejen af den syge kan føre til, at de pårørende og efterladte føler sig alene, magtesløse, tynget af ansvar, samtidig med at de lider af et kompliceret sorgarbejde.

Endelig peger undersøgelser på, at efterladte til kræftpatienter kan udvikle post-traumatisk stress syndrom.

Ramme for projekter med familiesygepleje i centrum

Alle delprojekter tager udgangspunkt i antagelser vedrørende helheden i familien, rehabilitering og sundhedsfremme med kernen funderet i familie- og patientcentreret sygepleje. Grundtanken for delprojekterne har været at danne platforme for familiesygepleje med rehabilitering og sundhedsfremme for alle medlemmer af familien.

Delprojekter

2013-2014
Koncept for familiesamtaler anvendt i sygeplejen med udgangspunkt i familiens helhed, rehabilitering og sundhedsfremme.

2015-2016
Koncept for anvendelsen af webbaseret dialog, kommunikation i sygeplejen mellem patienter, pårørende, familien og sundhedsprofessionelle.

2017-2018
Koncept for uddannelse for patient, pårørende og familien med udgangspunkt i familiens helhed, rehabilitering og sundhedsfremme.

Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.