Anvendt forskningsprojekt Print Send Gem som PDF

Større patientsikkerhed ved røntgen af tænder og kæbe

Projektet vil skabe ny viden om mængden af spredt stråling til øjenhule, skoldbruskkirtel og bryst i forbindelse med ortopantomografiske røntgenoptagelser samt i hvilket omfang den spredte stråling til disse organer kan reduceres ved anvendelse af strålebeskyttende foranstaltninger.

ProjektansvarligSvea Deppe Mørup
Projektperiode2015
ProjektpartnereOdense Universitetshospital
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Baggrund

Ortopantomografi er en røntgenteknologi, som anvendes til såkaldte panoramaoptagelser af tandsættet, som giver sammenhængende overblik over patientens tænder og kæber. Teknologien anvendes primært af tandlæger/specialtandlæger og radiografer/røntgensygeplejersker.

Ortopantomografiske røntgenoptagelser anvendes inden for mange forskellige undersøgelser, herunder blandt andet

  • Børn, der skal tjekkes for anlæg til tænder
  • Generelle sundhedstjek og større behandlingsplaner (tandimplantat- og knogle-transplantation)
  • Alle patienter med mistanke om hoved-halskræft

Anvendelsen af denne teknologi er således meget udbredt. Det eksakte antal undersøgelser, der foretages årligt med denne teknologi, kendes imidlertid ikke.

Røntgenoptagelser udgør imidlertid altid en risiko for patienten, da der anvendes ioniserende stråling, som kan være kræftfremkaldende. Derfor er det vigtigt, at der ikke gives mere stråling end hvad der er nødvendigt for at sikre korrekt diagnosticering. Ligeledes er det væsentligt, at omkringliggende organer beskyttes optimalt mod spredt stråling.

Da nogle af de mest strålefølsomme organer netop findes omkring ansigtsskelettet (øjenhulen, skjoldbruskkirtlen og brystet), er der særlig grund til skærpet opmærksomhed på den spredte stråling. Dertil kommer, at børn er 3-5 gange så strålefølsomme end voksne, hvilket giver dem en større risiko for senskader, såsom cancer.

Der findes imidlertid ingen specifikke retningslinjer for, hvor høj stråledosis der må gives til patienten ved undersøgelser, der anvender ortopantomografi. Der findes heller ikke specifikke retningslinjer i forhold til beskyttelse mod spredt stråling af øjenhule, skjoldbruskkirtel og bryst– hvilket betyder, at disse særligt strålefølsomme organer typisk ikke afdækkes ved ortopantomografiske optagelser.

Formål

Dette projekt har til formål at undersøge mængden af spredt stråling til øjenhule, skoldbruskkirtel og bryst i forbindelse med ortopantomografiske røntgenoptagelser.

Projektet vil ligeledes undersøge, i hvilket omfang den spredte stråling til disse organer kan reduceres ved anvendelse af strålebeskyttende foranstaltninger. Viser det sig, at reduktion af den spredte stråling er mulig, vil projektet kunne danne grundlag for nye retningslinjer på området, som kan bidrage til at reducere strålerelaterede skader/senfølger hos patienten.

Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.