Anvendt forskningsprojekt Print Send Gem som PDF

Specialviden i det almenpædagogiske område

Forsknings- og udviklingsprojekt, der undersøger, hvordan lærere og pædagoger i skolen kan bruge kommunens specialviden og ressourcer i deres pædagogiske arbejde med at styrke alle børns deltagelse i fællesskaber.

ProjektansvarligIda Schwartz
Projektperiode2014-2015
ProjektpartnereUndervisningsministeriet, Kalundborg Kommune og Sorø Kommune
UCLCenter for Anvendt Velfærdsforskning

Kommunerne står aktuelt over for den udfordring at finde veje til at anvende viden, der er oparbejdet i specialinstitutioner, i almenområdet. Det rejser spørgsmål om, hvilken specialviden det almenpædagogiske område har brug for, og hvordan den bliver tilgængelig her.

Specialviden skal virke for børnene i deres hverdagsliv og understøtte deres muligheder for at lære og udvikle sig sammen med andre børn. Det betyder, at projektet har udforskning af børns perspektiver og samarbejde med forældre som en central forudsætning for udvikling af inkluderende indsatser.

Projektet bygger på den antagelse, at professionelle fra både special- og almenpædagogiske områder må arbejde sammen om at undersøge, hvordan specialviden kan udvikles, så den kan understøtte pædagoger og læreres håndtering af vanskeligheder i skolens hverdag. Pædagogisk psykologisk specialviden må gentænkes og udvikles for at kunne finde anvendelse i en inkluderende almenpædagogisk indsats.

Projektet tager udgangspunkt i praksiscases på 2 skoler, der danner afsæt for generering af ny viden i forhold til den kommunale udvikling af det tværprofessionelle samarbejde på skoleområdet.

Overordnet efterspørger projektet viden om nye samarbejdsmåder, der kan pege på fremtidige organisering af samarbejdet mellem de special- og almenpædagogiske områder.

Projektet er finansieret af Undervisningsministeriet med 475.000 kr.

Relaterede dokumenter
Projektansvarlig
Center for Anvendt Velfærdsforskning

Centret arbejder med velfærdsudfordringer i et tværprofessionelt perspektiv i relation til de samfundsfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.