Anvendt forskningsprojekt Print Send Gem som PDF

Specialiseret hjerneskaderehabilitering i en klientcentreret tilgang

Studiet har til formål at styrke gode patientforløb med viden om det sundhedsprofessionelle fokus i rehabilitering til voksne apopleksiramte samt med viden om inddragelse af patienter i tværsektoriel rehabilitering.

ProjektansvarligHanne Kaae Kristensen
Projektperiode2015-2018
ProjektpartnereRegion Syddanmark, Odense Universitetshospital, Svendborg, Sydvestjysk Sygehus g Syddansk Universitet
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Hjerneskaderehabilitering omfatter en række indsatser rettet mod de konsekvenser, som sygdom eller skade har haft for patientens funktionsevne og livssituation.

Udvikling og implementering af viden, kvalitet og målrettet evaluering af rehabilitering i praksis er en fortløbende udfordring.

Studiet her vil styrke gode patientforløb med viden om det sundhedsprofessionelle fokus i rehabilitering til voksne apopleksiramte samt med viden om inddragelse af patienter i tværsektoriel rehabilitering.

Ser man på effekten af rehabilitering af apopleksiramte, er der god evidens for moderat til stor effekt af dedikeret, hospitalsbaseret, specialiseret, tværfaglig hjerneskaderehabilitering på overlevelse, funktionsevne og aktivitetsformåen.

Der er tillige generelt god evidens for, at personer med erhvervet hjerneskade skal tilbydes ergo- og fysioterapeutisk intervention som del af hjerneskaderehabiliteringen.

Nationalt og internationalt er der således udarbejdet evidensbaserede kliniske retningslinjer for hjerneskaderehabilitering, men der er stadig mange væsentlige områder, der ikke er tilstrækkelig belyst og implementeret i klinisk praksis.

Rehabilitering af høj kvalitet stiller desuden krav til, at vurderingerne ikke alene tager udgangspunkt i de professionelles viden og faglige skøn, men også anerkender og bygger på patientens subjektive oplevelse af egen situation og potentialer for udvikling.

Inddragelse af patienten er en særlig udfordring i specialiseret hjerneskaderehabiliteringen, der kræver en særlig indsats i forhold til de apopleksiramte, der har kognitive dysfunktioner f.eks. manglende sygdomsindsigt og nedsatte kommunikative færdigheder for at opnå rehabiliteringstilgange som medbestemmelse og aktiv involvering.

Der er fortsat få studier, der belyser sammenhæng mellem aktiv medvirken i egen rehabilitering og effekten af specialiseret rehabilitering målt på subjektiv oplevelse af funktionsevne.

Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.