Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

Sonoelastografi. Ny metode til påvisning af abnormaliteter i supraspinatussenen

Projektet søger at optimere ultralyds klinimetriske egenskaber ved diagnosticering af muskuloskeletale skuldersygdomme og måling af en eventuel behandlingseffekt.

ProjektansvarligKaren Brage
Projektperiode2014-2018
ProjektpartnereSyddansk Universitet Odense, Institut for Idræt og Biomekanik
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Virker den traditionelle behandling af skulderproblemer?

Ph.d.-projektet “Sonoelastografi. Ny metode til påvisning af abnormaliteter i supraspinatussenen og evaluering af dens validitet og diagnostiske værdi” tager udgangspunkt i, at 30-50 % af befolkningen oplever skulderproblemer på et tidspunkt i livet. Mange skulderproblematikker behandles i dag konservativt og uden evidens for, at behandlingen virker.

Ultralydselastografi, eller sonoelastografi, er en ny metode til diagnosticering, der kan kortlægge vævets egenskaber gennem en karakterisering af dets elasticitet. Derved fås værdifulde oplysninger til brug i diagnostikken.

Med elastografi kan forskellige patologiske tilstande i bevægeapparatet måles. Det gælder tilstande relateret til inflammation og arvelige sygdomme, hvor vævselasticitet typisk undergår forandringer.

Giver elastografi bedre undersøgelser?

Supraspinatussenen i skulderen kan ændre karakteristika i forbindelse med fx tendinopati og hypermobilitet, hvilket vanskeligt lader sig afgøre med allerede etablerede procedurer.

Formålet med dette studie er derfor at teste validitet og reproducerbarheden af ​​elastografi i supraspinatussene og -muskel samt følsomheden over for ændringer.

Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.