Udviklingsprojekt Print Send Gem som PDF

Socialtilsyn - uddannelse af tilsynsførende

Projektet giver tilsynsførende på det sociale område et kompetenceløft, som er nødvendiggjort af implementering af Lov om Socialtilsyn.

ProjektansvarligKim Koldby
Projektperiode2013-14
ProjektpartnereVIA, UC Syddanmark
BevillingSocialstyrelsen
UCLVidereuddannelsen

Introduktionsforløb skal højne kvaliteten i tilsyn

Projektet udvikler et introduktionsforløb, der skal skabe grundlag for, at tilsyns- og godkendelseskonsulenterne i 5 nye tilsynskommuner bliver i stand til at indgå i en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af tilsyns- og godkendelsesopgaven, og at der skabes ejerskab og forståelse for lovens intentioner og virkemidler.

Det forventede resultat af introduktionsforløbene vil afspejles hos den enkelte tilsynsmedarbejder i et generelt kompetenceløft og i konkrete færdigheder. Hermed højnes kvaliteten i de udførte tilsyn. På organisationsniveau danner forløbene afsæt for etablering af ny implementeringspraksis såvel som ny læringspraksis.

Forløb inddrager forskellige læringsrum

Introduktionsforløb udarbejdes med udgangspunkt i centrale, fælles aktiviteter såvel som lokalt forankrede aktiviteter. Med en massiv uddannelsesindsats, der omfatter inddragelse af forskellige læringsrum (undervisning, sidemandsoplæring, hjemmetræning, e-læring) gives en unik mulighed for at skabe forandringer på tværs af geografi, profession og erfaring.

Til understøttelse af relationen mellem de lokale enheder og en fælles landsdækkende tilsynspraksis vil der blive etableret faglige og tværfaglige netværk på tværs af tilsynsenhederne. Disse understøttes både af undervisningsforløbet og af e-læringsplatformen.

Introduktionsforløbene består af 2 centrale kursusdage, 2 lokalt forankrede moduler samt 1 modul for ledere i tilsynsenhederne. Parallelt hermed finder hjemmetræning og e-læringsbaseret kursusvirksomhed sted.

Kursusforløbet gentages, så der i alt gennemføres 2 forløb samt evt. 1 opsamlingsforløb. Forløbene evalueres med henblik på justering og afdækning af fremtidige behov for efteruddannelse inden for området ‘tilsyn’.

Lov om Socialtilsyn – nybrud i tilsynsrollen

Loven skelner mellem det udviklende og det kontrollerende perspektiv på rollen som tilsynsførende. Loven skærper kravene til kompetencer blandt de tilsynsførende på 3 områder:

  • Vurdering af tilbud. Man skal sikre, at borgerne tilbydes den aktuelt bedste hjælp og støtte. Tilsynsførendes kompetencer og ledelsesmæssige kvaliteter i forhold til målgruppen.
  • Skærpet opmærksomhed på det økonomiske tilsyn. Resultatdokumentation som omdrejningspunkt og indførelse af et velegnet analyseredskab for de tilsynsførende.
  • Borgerne skal inddrages i tilsynet, og inddragelsen skal styrke borgerens retssikkerhed betragteligt.
Projektansvarlig
Videreuddannelsen

Udvikler kompetencer og metoder inden for pædagogik, læreprocesser, vejledning, sundhed og socialt arbejde.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.