Anvendt forskningsprojekt Print Send Gem som PDF

Snitflader og udfordringer i øget samarbejde med frivillige inden for det kommunale social- og sundhedsområde

Formålet med projektet er at synliggøre forskellige faktorers indflydelse på frivillighedsområdet, der er i stand til at nuancere fænomener og sammenhænge indenfor sundhedsområdet.

ProjektansvarligLine Friis Pedersen
Projektperiode2013-2015
Projektpartnere
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Baggrund

Projektet har baggrund i den aktuelle danske samfundsdebat, der de seneste år har haft stor opmærksomhed på nye velfærdsløsninger, hvor det civile samfund og herunder frivillighedsområdet anses for at få en central rolle.

Dette skyldes bl.a. udsigten til langsigtede demografiske ændringer i Danmark, med et fortsat stigende antal ældre, der udfordrer det danske sundhedsvæsen i udsigten til manglende arbejdskraft og begrænsede økonomiske ressourcer.

I den sammenhæng har frivillighedsområdet undergået stor interesse og anses for at indeholde mange uudnyttede ressourcer og potentialer til at overkomme fremtidige udfordringer og som skal kendetegne fremtidens sundhedsvæsen som bl.a. samskabelse, aktivt medborgerskab, borgerinddragelses (Fridberg & Henriksen, 2014; Regeringen, 2010).

Formål

Med baggrund i ovenstående tendenser ønsker projektet således at undersøge og opsummere international forskningsbaseret viden om erfaringer med inddragelse af frivillige på sundhedsområdet for at belyse forskellige faktorers, positive såvel som negative, indflydelse på frivillighedsområdet.

I den forbindelse er det ligeledes hensigten at pege på sammenhænge, hvor det vil være relevant eller mindre relevant at anvende de frivillige kræfter samt bidrage med overvejelser omkring udvikling og påvirkning af en tredje sektor før den reelt er opstået.

Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.