Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

Små børns perspektiver på inkluderende praksis

Projektet udforsker, hvordan de mindste børn (0–3 år) gør sig erfaringer med inklusions- og eksklusionsprocesser i udvalgte ressourcebørnehuse i Odense Kommune.

ProjektansvarligKurt Bendix-Olsen
Projektperiode2013-2017
ProjektpartnereInstitut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet og Odense Kommune
UCLVidereuddannelsen

Børns perspektiv kvalificerer inklusion

Ph.d.-projektets hypotese er, at forskning fra et børneperspektiv vil kunne bidrage til yderligere forståelse af, hvad der leder til pædagogiske nødsituationer. Almengjort viden fra et børneperspektiv forventes at udgøre et muligt potentiale for professionelles inklusionsbestræbelser.

Projektet har fokus på børn, som er i vanskeligheder, og som inkluderes i almindelige dagtilbud.

Hverdagspraksis og fællesskab betinger udvikling

Projektet stiller skarpt på, hvordan de mindste børn (0-3-årige) møder det pædagogiske personales indsatser, udviklingsforståelser og tolkninger af  “vanskeligheder”, og om børnene bliver subjekter eller objektgøres i den hjælp, der tilbydes.

I projektet belyses, hvordan hverdagspraksis betinger vuggestuebørns udvikling af sammenhæng, handleevne og rådighed over eget liv, når de er på vej mod børnehave.

Børn og professionelle følges i en 2-årig periode, og enkelte børn følges i overgangen fra vuggestue til børnehave, for at se hvad dagtilbuds forskellige organiseringer betyder for børns daglige livsførelse og inklusion.

Hvad er et ressourcebørnehus?

Ressourcebørnehuse er en ny institutionstype, der er oprettet med henblik på at decentralisere tidligere specialtilbud og skabe inkluderende dagtilbudsmiljøer for børn med og uden formelt udpegede vanskeligheder.

Projektansvarlig
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.