Anvendt forskningsprojekt Print Send Gem som PDF

Skolegang og fritidsliv for børn og unge bosat uden for eget hjem

Projektet undersøger, hvordan professionelle støtter børn og unge, der bor uden for eget hjem, i at blive inkluderet i skole- og fritidssammenhænge.

ProjektansvarligIda Schwartz
Projektperiode2013-2015
ProjektpartnereKerteminde Kommune og Nordfyns Kommune
UCLCenter for Anvendt Velfærdsforskning

Professionel støtte til børn og unge i deres skolegang og fritidsliv

Det er afgørende for børns trivsel at deltage i læringsfællesskaber med andre børn, hvad enten det handler om den almene skole, specialklasse, specialskole, fritidsaktiviteter eller i børnenes frie tid.

Forskningsprojektet har fulgt det tværprofessionelle arbejde med at understøtte skolegang og fritidsliv for børn og unge, der er bosat uden for eget hjem, i 2 fynske kommuner.

I 4 delprojekter sættes der fokus på samarbejdet i hverdagen mellem hjem, bosted og skole og kommunens koordinering af det tværprofessionelle samarbejde på tværs af forvaltningsområder.

1. Udviklingsmuligheder, krav og udfordringer i børns hverdagsliv
Delprojektet følger to børn bosat uden for eget hjem i deres deltagelse i hverdagslivet på tværs af livssammenhænge. Projektet søger indsigt i, hvad børn, forældre og fagprofessionelle fortæller om de muligheder, krav og udfordringer barnet møder i hverdagen.

2. Samarbejde om børns deltagelse i skolens læringsfællesskaber
Delprojektet følger to børn bosat uden for eget hjem for at undersøge, hvordan samarbejde og vidensdeling omkring børnene har betydning for deres mulighed for at deltage i skolens læringsfællesskaber. Fokus er på samarbejde og videndeling mellem lærere, pædagoger og forældre.

3. Støtte til læreres arbejde med fællesskaber
Delprojektet forholder sig til det lærerfaglige skift fra at se individorienteret på arbejdet med børn i vanskeligheder til at tænke inklusion som en almenpædagogisk udfordring. Hvordan ændrer opgaven sig i denne bevægelse, og hvordan kan et kommunalt ”videnscenter” støtte lærerne i at arbejde med børns fællesskaber?

4. Koordinering af tværprofessionelle indsatser
Delprojektet sætter fokus på socialforvaltningens samarbejde med døgninstitution, børn og forældre og på samarbejdet mellem skole og socialforvaltning. Der er fokus på ledelse, organisering og fordeling af ansvar i det tværprofessionelle samarbejde og på, hvordan voksne understøtter at der skabes sammenhæng i børns skole og fritidsliv.

Formidling af resultater 2015

Indsamling af empiri er afsluttet, og forskningsprojektets resultater formidles i 5 artikler. En artikel er udgivet:

Schwartz, I. (2014): “Tværprofessionelt samarbejde ud fra børn og unges perspektiver” i A. Kastrup (red.), Morgendagens pædagoger. Grundlæggende viden og færdigheder. Akademisk Forlag.

De 4 øvrige forventes publiceret i første halvår af 2015

 

Relaterede dokumenter
Projektansvarlig
Center for Anvendt Velfærdsforskning

Centret arbejder med velfærdsudfordringer i et tværprofessionelt perspektiv i relation til de samfundsfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser.

Relateret materiale

Ida Skytte Jakobsen
Resiliensprocesser
Akademisk Forlag (2014)

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.