Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

Samspil mellem sagsbehandler og forældre i beslutningsprocesser på børne- og familieområdet

Projektet bidrager med nuanceret og detaljeret viden om, hvordan møder mellem borgere og det offentlige foregår, i arbejdet med udsatte børn og familier.

ProjektansvarligSabine Jørgensen
Projektperiode2012-2016
ProjektpartnereAalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt arbejde
UCLCenter for Anvendt Velfærdsforskning

Hvordan er relationer og interaktion i socialt arbejde med udsatte børn og familier?

Ph.d.-projektet undersøger de relationelle og interaktionelle sider af beslutningsprocesser i det sociale arbejde med udsatte børn og familier med henblik på at forstå væsentlige aspekter af dette samspil.

Formålet med forskningsprojektet er at bidrage med viden om, hvordan møder mellem borgere og det offentlige foregår, i arbejdet med udsatte børn og familier.

Dermed udforskes, hvordan professionel praksis skabes og udøves med særligt henblik på børnesager.

Samarbejde er afgørende for resultatet

Den måde samarbejdet mellem sagsbehandler og forældre forløber på, har både konsekvenser for processen og de beslutninger, der kan træffes i en sag om et barn.

Undersøgelser af familiens problemer har tendens til at blive mere omfattende, når forældrene ikke samarbejder.

Samarbejdet har således ikke kun betydning for sagsprocessen, men også for undersøgelsens resultat og for de foranstaltninger, der er mulige at iværksætte.

Målet er forståelse af samspillet

Forskningsprojektet sigter mod at komme helt tæt på den professionelle praksis for at få en dybdegående forståelser af samspillet mellem forældre og sagsbehandler og udforske, hvordan professionel praksis skabes og udøves.

Empirisk baseres afhandlingen på en kombination af optagelser (audio og video) og observationer af samtaler mellem sagsbehandlere og forældre forskellige steder i sagsbehandlingsprocessen og interview med parterne hver for sig undervejs i processen.

Hensigten er at vise, hvordan sagsbehandlere og forældre i fællesskab er med til at forme beslutningsprocessen, og at skærpe fokus omkring de kommunikative valg, der træffes af begge parter undervejs.

Projektansvarlig
Center for Anvendt Velfærdsforskning

Centret arbejder med velfærdsudfordringer i et tværprofessionelt perspektiv i relation til de samfundsfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.