Masterspeciale Print Send Gem som PDF

Sammenligning og optimering af dosis og billedkvalitet ved CT-protokoller af tho-rax/abdomen-scanninger

At optimere dosis og billedkvalitet for CT-scanninger af lunger og maveregion med henblik på at øge kvali-teten i udredningen på nationalt plan. Projektet er forankret i Region Syddanmark.

ProjektansvarligSvea Deppe Mørup
Projektperiode2015-2016
ProjektpartnereStatens Institut for Strålebeskyttelse, Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus, Odense Universitetshospital og Sygehus Sønderjylland
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Formål

Formålet med dette forskningsprojekt er at optimere CT protokollen for lunger og maveregion.

Der er mange forskellige årsager til, at patienter henvises til CT scanning af lunger og mave. To af de største patientgrupper er patienter, der skal udredes for infektion, og patienter, der skal udredes for kræft eller have en statuskontrolscanning i forbindelse med et kræftforløb, hvor patienten har modtaget kemobehandling eller strålebehandling.

Patienter der CT scannes, skal have den bedst mulige billedkvalitet med lavest mulige dosis, da der er risiko forbundet med røntgenstråling. Projektet undersøger derfor patientdoser ved en standard CT scanning af lunger og maveregion, da der er mange strålefølsomme organer i denne del af kroppen.

Metode

Ved anvendelse af et helkropsfantom fortages den samme scanning på samtlige CT scannere i Region Syddanmark og derefter i hele landet. Stråledosis aflæses og sammenlignes på tværs af hospitaler.

Lavere dosis er imidlertid ikke det eneste mål for en undersøgelse, det er også nødvendigt at undersøge billedkvaliteten. Næste led i projektet er derfor at lade røntgenlæger vurdere billederne ud fra forskellige kriterier.

På baggrund af dosismålingen og vurderingen af billedkvaliteten vil det være muligt at optimere dosis og billedkvaliteten, så der ikke er forskel i den behandling patienterne får i landet. Dette kan bidrage til en bedre udredning af for eksempel kræft og sænke risikoen for at patienten får en senskade af røntgenstrålingen.

Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.