Anvendt forskningsprojekt Print Send Gem som PDF

Sammen alene. En lærers arbejde med inklusion

Forskningsprojektet undersøger, hvordan folkeskolelærere håndterer inklusionsopgaven sammen med standardiseringskrav fra fx Fælles Mål.

ProjektansvarligHanne Kidde
Projektperiodeaugust 2013–marts 2014
Projektpartnere
UCLCenter for Anvendt Velfærdsforskning

Inklusion som politisk værdi

Med Inklusionsloven og den seneste folkeskolereform understreges det fra politisk side, at det er en grundværdi for folkeskolen, at den indrettes, så der bliver plads til alle børn i fællesskabet.

Forskningsprojektet undersøger, hvordan lærerne skal håndtere inklusion af elever i komplicerede læringssituationer på den ene side og standardiserede krav om fx mål på den anden.

Projektet baserer sig dels på en analyse af moderniseringen af folkeskolen, dels på observationer og interviews med en lærer i folkeskolen, som synliggør og udvider forståelsen af forandringerne i rammer og forventninger.

Resultaterne af projektet publiceres 1. marts 2015 i Unge Pædagoger.

Lærer mellem kontrol og autonomi

Stramning af de statslige og kommunale målsætnings- og opfølgningsprocedurer og den samtidige styrkelse af den lokale skoleledelse aktualiserer nogle dilemmaer og eventuelt konflikter mellem eksternt og internt bestemte professionskriterier – mellem kontrol og autonomi.

Lærerne står over for en konkret udfordring med både at leve op til de øgede krav om høj og måske mere standardiseret faglighed, samtidig med, at de skal understøtte en stadig mere mangfoldig elevgruppe, der mere end nogensinde kalder på dynamiske læreprocesser.

Dette stiller forandrede krav til lærernes kompetencer, hvilket lærerne selv har gjort opmærksom på. Lærerne skal gen-reflektere deres faglige selvforståelse og professionelle tilgang, bl.a. ved at gentænke fagenes indhold og undervisningsmetoder og ved at udvide og forbedre det tværprofessionelle samarbejde med fx skolens pædagoger.

Dette projekt undersøger, hvad divergerende forandringer betyder for lærernes arbejde og faglighed. Perspektivet er lærerens og sætter fokus på de professionelle udfordringer, krydspres og nye muligheder, læreren oplever i inklusionsarbejdet i lyset af de forandrede institutionelle betingelser.

Projektansvarlig
Center for Anvendt Velfærdsforskning

Centret arbejder med velfærdsudfordringer i et tværprofessionelt perspektiv i relation til de samfundsfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser.

Projektdeltager
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.