Anvendt forskningsprojekt Print Send Gem som PDF

Risiko og beskyttelse blandt børn og unge med selvmordsadfærd

Projektet identificerer specifikke mål for risiko- og beskyttelsesvurdering i det daglige behandlingsarbejde af selvmordstruede med henblik på intervention og bedre ressourceudnyttelse.

ProjektansvarligIda Skytte Jakobsen
Projektperiode2014
ProjektpartnereCenter for Selvmordsforebyggelse, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense
UCLCenter for Anvendt Velfærdsforskning

Nære familierelationer er vigtige for at modvirke selvmordstanker

Forskningsprojektet har vist, at selvmordstruede unges familiemæssige samhørigheder er en væsentlig ressource. Og at familiesammenhæng er et væsentligt interventionspunkt, når behandlere og pædagoger arbejder med rådgivning og behandling af selvmordstruede.

Forskningsprojektet tog udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter under 18 år, som blev henvist til OUH med selvmordsadfærd. Målet for arbejdet var at identificere mere specifikke faktorer til brug i det daglige arbejde med risikovurdering af selvmordstruede børn og unge.

I årtier har der været fokus på afdækning af risikofaktorer i relation af udvikling af selvmordsadfærd og psykopatologi. Der er evidens for, at en del faktorer kan øge den statistiske risiko for selvmordsforsøg og gentagne forsøg hos børn og unge. Samspillet mellem faktorerne er særdeles kompleks. Og der er brug for mere specifikke mål for faktorerne.

Hvordan hænger risiko og beskyttelse sammen?

Langt de fleste børn og unge trives, men for nogle kan mistrivsel øge risikoen for selvmordstanker og selvmordsadfærd. Børn og unge med færre beskyttelsesfaktorer og mange belastninger har mere og sværere selvmordsadfærd end andre børn og unge.

Et større kendskab til både risiko- og beskyttelsfaktorer for de selvmordstruede børn og unge kan være retningsgivende for, hvor der skal sættes ind i behandlingen af selvmordstruede børn og unge. Resiliensprocesser er sparsomt belyst blandt børn og unge med selvmordsadfærd.

Forskningsprojektet har analyseret samspillet mellem risikofaktorer (Kesslers Psychological Distress Scale K10) og beskyttelsesfaktorer (Resilience Scale for Adolescents, READ) i forhold til selvmordsadfærd (målt på Columbia Suicide Severity Rating Scale, C-SSRS) for to højrisiko-populationer og en lavrisiko-population.

Resiliens skalaen (READ), består af 28 punkter med afsæt i personlige og sociale kompetencer, strukturelle egenskaber, familiemæssige samhørighed/baggrund.

 

Projektansvarlig
Center for Anvendt Velfærdsforskning

Centret arbejder med velfærdsudfordringer i et tværprofessionelt perspektiv i relation til de samfundsfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.