Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

Reduction of mechanical restraint in forensic psychiatry

Projektet undersøger, hvad der kendetegner patienter og pårørendes opfattelser af situationer før, under og efter bæltefikseringer i retspsykiatrien, med henblik på at reducere brugen af tvang.

ProjektansvarligEllen Boldrup Tingleff
Projektperiode2015-2018
ProjektpartnereRegion Syddanmark, Odense Patient data Explorative Network (OPEN), Klinisk Institut, Syddansk Universitet
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Tvang skal reduceres, men bæltefikseringer stiger

Sundhedsministeriet og Danske Regioner indgik 2014 en aftale, der har til formål at reducere tvang i behandlingspsykiatrien med 50 % frem mod år 2020. Samtidig stiger antallet af langvarige bæltefikseringer, specielt blandt retspsykiatriske patienter.

Forskning indikerer, at inddragelse af patienter og pårørende bidrager til at reducere tvang, herunder også bæltefikseringer. Men der mangler viden om retspsykiatriske patienter og pårørendes opfattelser af situationer i forbindelse med bæltefikseringer og deres perspektiver på, hvad der kan reducere antallet og varigheden af bæltefikseringer.

Derfor vil ph.d.-projektet udvikle viden om  den mening, retspsykiatriske patienter og pårørende tilskriver opfattelser af situationer i forbindelse med bæltefikseringer (før, under og efter). Det er projektets mål at bidrage til den nationale forskning omkring reduktion af bæltefikseringer ved at udvikle interventioner med det formål at reducere antallet og varigheden af bæltefikseringer.

Projektet gennemføres på Psykiatrisk afdeling Middelfart, Psykiatrien i Region Syddanmark. Projektet formidles gennem publikationer i peer reviewet internationale tidsskrifter og sammenfattes endeligt i en ph.d.-afhandling.

Vejledere

Hovedvejleder: Lise Hounsgaard, ph.d., professor, OPEN, Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og docent, University College Lillebælt.

Projektvejleder: Frederik Alkier Gildberg, ph.d. Postdoc., Forskningskoordinator og Forskningsleder, Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Psykiatrien i Region Syddanmark

Metodevejleder: Stephen Bradley, Dr. Catherine McAuley School of Nursing and Midwifery, Brookfield Health Sciences Complex, University College Cork

Interview med patienter og pårørende

Projektet indebærer 3 undersøgelsesfaser.

  1. Systematisk litteraturstudie.
  2. Kvalitative semi-struktureret enkelt interview og fokusgruppe interview med pårørende til retspsykiatriske patienter.
  3. Kvalitative semi-struktureret enkelt interview med retspsykiatriske patienter.
Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.