Anvendt forskningsprojekt Print Send Gem som PDF

Børn og unge på tværs

Forskningsoversigt og undervisningsmateriale om tværprofessionelt arbejde med børn og unge i udsatte positioner til brug i professionshøjskolerne.

ProjektansvarligUlla Viskum
Projektperiode1. august 2013-1. marts 2015
ProjektpartnereVIA University College, University College Sjælland og Nationalt Videnscenter om Udsatte Børn og Unge
UCLCenter for Anvendt Velfærdsforskning

Uddannelse skal sikre samarbejdet om udsatte børn

I en kulegravning af 10 alvorlige sager om overgreb på børn og unge konkluderer Ankestyrelsen, at det er afgørende, at forskellige faggrupper og sektorer formår at samarbejde om den professionelle indsats overfor disse børn og unge.

Heraf udspringer projektet med at etablere fælles moduler eller fælles bachelorprojekter på tværs af relevante professionsuddannelser, med afsæt i udsatte børn og unge og faggruppernes samarbejde herom.

Projektet består af 3 delprojekter: en forskningsoversigt, et undervisningsmateriale baseret på cases og et undervisningsmateriale om juridiske rammer.

  1. Forskningsoversigt
    En systematisk gennemgang af dansk og international litteratur undersøger, hvilke typer af tværprofessionelt samarbejde omkring udsatte børn og unge, der er blevet forskningsmæssigt dokumenteret.
  2. Undervisningsmateriale baseret på autentiske cases
    Eksemplariske cases udvælges i dialog med kommuner og regioner som valide repræsentationer af aktuelle problemstillinger i det nuværende tværprofessionelle samarbejde.
  3. Undervisningsmateriale, der afdækker de juridiske rammer
    Der produceres cases, som tager højde for, at der i forbindelse med tidlig indsats og ”bekymringssager” kan være stor usikkerhed om de juridiske retningslinjer, der gælder for det tværprofessionelle samarbejde om udsatte børn og unge.

Find materialet online

Resultatet af projektet er et digitalt undervisningsmateriale, som er frit tilgængeligt på en særlig hjemmeside under Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge: nububupt.dk.

Materialet er afprøvet og evalueret i samarbejde med studerende.

nubububt-skærm

På nububupt.dk kan undervisere og studerende finde autentiske cases, juridisk materiale og forslag til arbejdsformer til undervisningsforløb om tværprofessionel indsats over for udsatte børn og unge.

Projektansvarlig
Center for Anvendt Velfærdsforskning

Centret arbejder med velfærdsudfordringer i et tværprofessionelt perspektiv i relation til de samfundsfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.