Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

Patienter og pårørendes opfattelser af bæltefikseringer i retspsykiatrien

Formålet er at udvikle viden om, hvad der karakteriserer den mening retspsykiatriske patienter og pårørende tillægger opfattelser af situationer før, under og efter bæltefikseringer samt deres perspektiver på, hvad der kan reducere antallet og varigheden heraf.

ProjektansvarligEllen Boldrup Tingleff
Projektperiode2015-2018
ProjektpartnereOPEN, Klinisk Institut, Syddansk Universitet og Psykiatrien i Region Syddanmark, Psykiatrisk afdeling Middelfart
BevillingProjektet støttes af Novo Nordisk Fonden; 500.000kr. og Psykiatriens Forskningsfond i Region Syddanmark 953.362 kr.
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

I Danmark skal tvang reduceres med 50 % inden år 2020. Samtidig er antallet af langvarige bæltefikseringer stigende. Specielt blandt retspsykiatriske patienter.

Inddragelse af patienter og pårørende kan, jævnfør forskning, bidrage til at nedbringe tvang, herunder bæltefikseringer.

Sparsom forskning på området

Men forskning i retspsykiatriske patienter og pårørendes opfattelser af situationer før, under og efter bæltefikseringer og deres perspektiver på hvad der kan reducere antallet og varigheden af bæltefikseringer, er meget sparsom.

Projektet gennemføres som et kvalitativt studie og består af tre delstudier; Et litteraturstudie af psykiatriske patienternes opfattelser af situationer forbundet med tvang, et interviewstudie med retspsykiatriske patienter samt et interviewstudie med pårørende til retspsykiatriske patienter.

Alle delstudier undersøges ud fra symbolsk interaktionisme som det videnskabsteoretiske perspektiv.

Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.