Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

Originale pædagoger - professionel identitetsdannelse i udspændtheden mellem kompetence og autonomi

Projektet undersøger, hvordan daginstitutionspædagoger udvikler professionel identitet inden for de nye uddannelsespolitiske vilkår.

ProjektansvarligChristina Haandbæk Schmidt
Projektperiode2012-2016
ProjektpartnereAarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik
UCLPædagoguddannelsen

Udvikling af faglig identitet

Formålet med ph.d.-projektet er at demonstrere de strategier, som pædagogerne kan tage i anvendelse, når de skaber professionel praksis i børnehavens daglige liv.

Daginstitutionen er rum for forskellige professionaliseringsprocesser baseret på pædagogernes egne forestillinger om ’den gode pædagog’ og ’det gode børneliv’. Disse forestillinger skal håndteres inden for rammerne af en politisk organisation, som i stigende grad definerer og standardiserer pædagog- og barnesynet.

Med udgangspunkt i et feltarbejde i en daginstitution identificeres 3 eksemplariske faglighedspositioner, som pædagogerne kan indtage i deres professionsstrategier inden for det nye læringsregime.

Transformation med baggrund i uddannelsespolitik

Daginstitutionsområdets integration i uddannelsespolitikken transformerer pædagogernes faglighed og professionelle identitet. Uddannelsespolitikken rammesætter med henvisning til europæiske vidensøkonomiske og kompetenceorienterede diskurser, hvordan pædagogik bør praktiseres, dokumenteres og legitimeres gennem en række styringsteknologier.

Denne styring medfører potentielt et snævert faglighedssyn, som risikerer at overse og underkende andre faglighedsstrategier end det standardiserede kompetenceorienterede professionsideal.

Empirisk ser det dog ud til at uddannelsespolitikken skaber et nyt pædagogisk spillerum af muligheder og begrænsninger, inden for hvilket pædagogen kan udfolde sin faglighed, praksis og personlige ambitioner.

Projektansvarlig
Pædagoguddannelsen

Uddanner professionsbachelorer og bidrager til udvikling af praksis i samarbejde med private og offentlige institutioner.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.