Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

New media literacy i børnehaveklassen

Projektet undersøger de uformelle medielegekulturelle praksisser i folkeskolens yngste klasser for at inddrage et børneperspektiv på skolens formelle arbejde med media literacy.

ProjektansvarligHelle Hovgaard Jørgensen
Projektperiode2014-2018
ProjektpartnereInstitut for kulturvidenskaber, SDU
UCLPædagoguddannelsen

Legeteori som del af media literacy

Projektet undersøger, hvordan man med et praksisteoretisk perspektiv på leg kan forstå media literacy i folkeskolens yngste klasser.

Begrebet media literacy udspringer af både uddannelsesteoretiske og medieteoretiske retninger, men legeteori er ikke i tilstrækkelig grad inddraget i konceptualiseringen af media literacy. Det til trods for, at børnene i børnehaveklassen møder skolen med en legekulturel praksis, der bl.a. henter sit råstof fra digitale medier.

Projektets mål er derfor at videreudvikle begrebsforståelsen af media literacy i et legekulturelt perspektiv. Det har således fokus på den legekulturelle praksis, der knytter sig til digitale medier for at kunne tilføje en legeteoretisk dimension til media literacy i børnehaveklassen.

Observation af børnehaveklassebørn

Projektet retter sin opmærksomhed mod den tidlige indskoling, hvor skolekulturens læringsformer er nye praksisser, børnene skal tilegne sig. Projektet benytter (visuelle) etnografiske metoder som (video)observationer og interviews med børn i alderen 6-7 år i 4 børnehaveklasser.

Med udgangspunkt i analyser af det empiriske materiale vil bestemte temaer og teoretiske begreber blive perspektiveret og diskuteret i lyset af det felt inden for media literacy-bevægelsen, der har fokus på deltagelse, (co-)kreative og innovative processer som nødvendige elementer for at skabe mening i nye media literacy-praksissser.

Projektansvarlig
Pædagoguddannelsen

Uddanner professionsbachelorer og bidrager til udvikling af praksis i samarbejde med private og offentlige institutioner.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.