Udviklingsprojekt Print Send Gem som PDF

Nationalt forskningsprogram vedr. studieaktivitetsmodellen

UC-sektorens forskningsprogram har til formål at frembringe viden om, hvordan professionsuddannelser og professionsdidaktik kan (videre)udvikles, så uddannelsespolitiske mål realiseres.

ProjektansvarligUlla Refstrup Mulbjerg
Projektperiode2015-2017
ProjektpartnereProfessionshøjskolerne i Danmark, Aalborg Universitet
BevillingOp til 3.495.000 kr. fra Styrelsen for Videregående Uddannelse. UC'erne har aftalt medfinansiering på mindst 30 %.
UCL

Studieaktivitetsmodellen besvarer et politisk krav om at styrke studerendes studieintensitet. Modellen indeholder imidlertid også potentialer i forhold til tilrettelæggelse af professionsbacheloruddannelserne. Både når det gælder de studerendes studieaktivitet, og i forhold til videndeling på tværs af uddannelser og på tværs af institutioner.

Derfor igangsættes en forskningsbaseret undersøgelse af modellens effekt. Undersøgelsen af studieaktivitetsmodellen som konkret sektoriel intervention har til formål at frembringe viden om, hvordan professionsuddannelser og professionsdidaktik kan (videre)udvikles og medvirke til at realisere uddannelsespolitiske mål.

3 overordnede forskningsspørgsmål om studieaktivitetsmodellen

 1. Hvordan påvirker studieaktivitetsmodellen såvel tilrettelæggelse af uddannelser som de anvendte undervisnings- og faciliteringsformer?
 2. Hvilken betydning har modellens implementering for studerendes studieintensitet, læringsaktiviteter, og -udbytte, herunder hvorvidt forskelle i deltagerforudsætninger og læringsstrategier forstærkes eller udjævnes?
 3. I hvilken udstrækning påvirker implementeringen af modellen videndeling om pædagogik og didaktik på tværs af uddannelser og institutioner, således at der fremmes god praksis samt effektive koncepter for uddannelse og studenterdeltagelse?

Undersøgelsen af modellens implementering tilrettelægges, så der kan opnås forståelse af forholdet mellem det intenderede curriculum (professionsdidaktikken) og det realiserede curriculum (studerendes læringsudbytte) set fra forskellige perspektiver.

Der iværksættes et antal delprojekter, der hver for sig belyser den uddannelsespraksis, hvori studieaktivitetsmodellen udfoldes på tværs af uddannelser, institutioner og faglige kulturer. Der forventes således anvendt en vifte af forskningsmetodologier.

Temaer for forskning i studieaktivitetsmodellen

Der kan peges på følgende forskningstemaer på tværs af programmets 3 forskningsspørgsmål:

 • Studieaktivitetsmodellens transformation fra policydokument via institutionelle styringstekster til uddannelsernes tilrettelæggelse og undervisningsplan
 • Studieaktivitetsmodellen som plan og realiseret undervisnings- og faciliteringsforløb, herunder i praktik/klinisk uddannelse. Systematisk påvirkning af teamsamarbejde, undervisningsmønstre, aktiviteter og brug af læremidler i bred forstand. Sammenhæng med kommende professionsudøvelse.
 • Studerendes opfattelse af studieaktivitetsmodellens betydning for deres uddannelse og studiepraksis, herunder praktik/klinisk undervisning
 • Studerendes konkrete studiepraksis – herunder studieintensitet – set i perspektiv af studieaktivitetsmodellen, herunder betydningen af forskelle i deltagerforudsætninger
 • Studieaktivitetsmodellens italesættelse og betydning for den pædagogiske og didaktiske videndeling, såvel blandt underviser teams inden for uddannelser som på tværs af uddannelser og institutioner

Forskningsprogrammets organisering

Følgegruppe:

 • Vicedirektør for Tværgående Uddannelsesudvikling, Ulla Refstrup Mulbjerg (formand)
 • Docent Marit Allern, Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi, UiT Norges arktiske universitet
 • Dekan Randi Brinckman, PH Metropol
 • Direktør Erik Hygum, VIA UC

Forskningsledelse:

 • Lektor Mona Lisa Dahms, Institut for planlægning, Aalborg Universitet
 • Docent Preben Olund Kirkegaard, UCN.

 

Projektansvarlig
Nationalt forskningsprogram vedr. studieaktivitetsmodellen 2015-2017
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.