Masterspeciale Print Send Gem som PDF

Når det spiller…

Projektet undersøger forholdet mellem klinikkens forventninger til studerende, der kommer i klinisk praktik og studerendes egen opfattelse af disse forventninger.

ProjektansvarligUffe Lindberg Wewer Jakobsen
Projektperiode2015
ProjektpartnereAarhus Universitet
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

I University College Lillebælt er der øget fokus på både studerendes trivsel og reducering af frafald og en øget social mobilitet.

Radiografstuderende møder forskellige forventninger på skolen og i klinisk praktik. Det er denne opgaves grundantagelse, at et fokus på disse forventninger kan medvirke til at reducere frafaldet af radiografstuderende.

Forholdet mellem forventninger til studerende i klinisk praktik og de studerendes egen forestilling om, hvad klinikken forventer af dem er endnu ikke undersøgt i en radiografisk kontekst.

På baggrund af to gruppeinterviews med fotoelicitering med informanter med henholdsvis repræsentanter fra klinisk praktik og studerende samt efterfølgende både tematisk og teoretisk analyse ved hjælp af Bourdieus praxeologiske begreber viser der sig tendenser til, at klinikkens forventninger til studerende kredser om begreber som omhu, ydmyghed, samstemmighed, tillid, pligtopfyldelse og punktlighed.

De studerende lægger i højere grad vægt på den studerendes eget ansvar for egen læring, initiativ, bidrag til den gode stemning – altså de sociale relationer.

Vejledningens mål må derfor være dels at justere vejledningen i forbindelse med optaget af nye studerende og dels at medvirke til at gøre op med den habitus, de studerende forventes at handle ud fra.

Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.