Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

Mentalt sundhedsperspektiv på børns dobbeltsorg ved forældres skilsmisse og forælders død

Projektet skal skabe ny viden om børns dobbeltsorg ved forældres skilsmisse og efterfølgende forælders død, samt deres behov for støtte.

ProjektansvarligJette Marcussen
Projektperiode2016-2019
ProjektpartnereSyddansk universitet, Bergen University College
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Dette projekt sætter fokus på børn som pårørende og deres udfordringer og konsekvenser med mental sundhed, når de oplever og skal håndtere dobbeltsorg.

Dobbeltsorg refererer til det dobbelte tab, der opleves, som konsekvens af forældres skilsmisse og efterfølgende forældres død eller forældres kritiske sygdom med død i vente.

Børns udfordringer ved tab og sorg stiller krav til sundhedsvæsenet om indsats rettet mod støtte til barnet som pårørende.

Projektets formål er at udvikle viden om, hvordan børn oplever dobbeltsorgen og dens påvirkning på deres mentale sundhed og deres behov for støtte, samt hvordan sundhedsvæsenet kan støtte børn som pårørende med dobbeltsorg, således at støtten kan målrettes med fokus på at fremme deres mentale sundhed.

Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.