Anvendt forskningsprojekt Print Send Gem som PDF

Livshistorie, livsværdier og livskvalitet for den glemsomme borger

Projektet omhandler hvorledes man kan omstille sig og udvikle en ny praksis – for livskvalitet blandt demente borgere med udgangspunkt i borgerens livshistorie.

ProjektansvarligPoul Bruun
Projektperiode2014-2015
ProjektpartnereFredericia Kommune
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Projektets design er organiseret ud fra tankegangen i aktionsforskning. Målene for projektet tager deres udgangspunkt i oplevede problemstillinger i praksis og disse søges løst af alle involverede, medarbejdere, borgere med familier, ledere og forsker. Forsker forbliver i feltet til, der er konsensus om mål opfyldelse og alle elementer af praksisudvikling er i drift.

Projektet er opdelt i tre faser

  1. Kritisk litteraturgennemgang af relevant forskning
  2. En kvalitativ undersøgelse ved interviews blandt borgere/familie, personale, ledere og specialuddannet personale
  3. Udvikling og implementering af forslag til udvikling af praksis.

Personalet udviklede og prioriterede tyve forslag til udvikling af praksis for omsorgen til den demente borger.

Blandt disse blev det besluttet blandt alle deltagerne at arbejde med daglig anvendelse af fælles emner repræsenterende livsværdier i omsorgen individuelt og kollektivt for stjernestunder, udvikling af instrument og metoder til indsamling af livshistorie, vidensdeling i form af plejemøder, kompetenceudvikling af personalet, omorganisering af arbejdsgange, tilbud om uddannelse af pårørende generelt og specielt til det gode besøg.

Delprojekterne er udviklet og afprøvet på Madsbyhus, Fredericia Kommune. Alle delprojekter har fungeret som en helhed og resultaterne er pæne.

Alle delprojekter er færdigudviklet og vil blive samlet til et organisationskoncept for udviklingen af livskvalitet blandt ældre demente på demenscentre. Organisationskonceptet vil blive implementeret på Rosenlunden i løbet af efteråret 2014, afprøvet og evalueret efter 4-5- mdr. funktionstid.

Arbejdet med livshistorien har åbnet nye perspektiver for demensomsorg. Det vurderes, at der på baggrund af den udviklede platform til livshistorien kan udvikles app`s til anvendelse i omsorgen for demente og onkologisk patienter.

Arbejdet med udviklingen af disse vil blive påbegyndt i august 2014,

Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.