Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

Livet med hjertesvigt – deltagernes erfaringer med familiefokuseret sygepleje

Projektet skal belyse interventionen Familiefokuseret sygepleje oplevet af familier og sygeplejersker og afgøre, om den kan implementeres på 3 hjertesvigtklinikker i Danmark.

ProjektansvarligBarbara Voltelen
Projektperiode2014-2016
ProjektpartnereEnheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

11.000 mennesker får hjertesvigt

I Danmark indlægges der ca. 11.000 patienter årligt med diagnosen hjertesvigt, hvis prognose er relativ dårlig.

Studier viser, at livet med hjertesvigt er en udfordring både for patienterne og for de nære pårørende. De pårørende oplever manglende inddragelse i pleje og behandlingsforløbet.

Ph.d.-projektet udforsker derfor, om interventionen familiefokuseret sygepleje (FFS) er relevant i forbindelse med hjertesvigtpatienter og deres pårørende.

Sygepleje for hele familien

Familiefokuseret sygepleje er en dynamisk proces, der ikke kun involverer individuel udvikling, men også familiens. Den eksisterende viden om effekten af familiefokuseret sygepleje er inkonklusiv.

Ph.d.-projektet belyser de problemstillinger, der tages op under samtaler mellem familie og sygeplejerske, hvilke sygeplejehandlinger de afføder i processen, og familiernes erfaringer og oplevelser både under og efter interventionen.

Sygeplejerskernes erfaringer med at gennemføre samtalerne er også del af undersøgelsen. Ligesom det undersøges, om det er muligt at differentiere i tilbuddet FFS.

Kvalitativ udforskning

Projektets kvalitative udforskning søges gennem

  • indholdsanalyse af dokumentationsmateriale udfærdiget af projektsygeplejerskerne under interventionen,
  • et fokusgruppeinterview med sygeplejerskerne
  • og et integrativt review vedrørende etiske udfordringer forbundet med at interviewe familiemedlemmer sammen og interviews af ca. 15 af de inkluderede familier efter deltagelse, hvor data analyseres ved hjælp af grounded theory.

Forståelse og videre udbredelse

Projektets resultater forventes at give dybere indsigt i praksiserfaringer med FFS og forståelse af deltagernes oplevelse af at blive inddraget på familieniveau.

Håbet er, at den vil bidrage til forståelse af metoden, feasibility i hjertesvigtklinikkerne og dimensioner af dens indflydelse på dagligdagen for hjertesvigtspatienter og deres nærmeste.

Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.