Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

Livet med hjertesvigt – erfaringer med familie fokuseret sygepleje

Projektet skal belyse hvordan interventionen ”Familie fokuseret sygepleje” opleves af de familier der deltager samt sygeplejerskerne der udfører interventionen for i sidste ende at afgøre om det kan implementeres i en travl hverdag på tre hjertesvigtklinikker i Danmark.

ProjektansvarligBarbara Voltelen
Projektperiode2014-2016
ProjektpartnereEnheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Odense
BevillingUCL og SDU
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

I Danmark indlægges der ca. 11.000 patienter årligt med diagnosen hjertesvigt. Patienternes prognose er relativ dårlig. Studier har vist, at livet med hjertesvigt er en udfordring, ikke kun for patienterne men i høj grad også for de nære pårørende.

De pårørende oplever manglende inddragelse i pleje og behandlingsforløbet.

Kvalitativ udforskning af intervention

Interventionen Familie Fokuseret Sygepleje (FFS) er en dynamisk proces, der ikke kun involverer individuel udvikling men også familiens.  Viden om effekten af Familie Fokuseret Sygepleje er inkonklusiv.

Dette projekts intention er kvalitativt at udforske interventionen Familie Fokuseret Sygepleje med hjertesvigtpatienter og deres pårørende. Der stiles efter en belysning af de problemstillinger, der tages op under samtalerne, hvilke sygeplejehandlinger de afføder i processen, og af familiernes erfaringer og oplevelser både under og efter interventionen. Desuden ønskes en undersøgelse af, om det er muligt at differentiere i tilbuddet FFS.

Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.