Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

Lærerfaglighed set i forhold til samarbejde og konflikter i skolens læringsfællesskaber

Ph.d.-projektet undersøger gennem observationer og interview læreres pædagogiske udviklingsarbejde i forhold til at skabe meningsfulde sociale rammer om det faglige indhold.

ProjektansvarligTilde Mardahl-Hansen
Projektperiode2014-2017
ProjektpartnereInstitut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet
UCLCenter for Anvendt Velfærdsforskning

Læring sker i sociale fællesskaber

I forskningsprojektet bygges videre på skoleforskning, der gennem empiriske studier viser børns sociale orientering, og hvorledes lærere og elever udgør betingelser for hinandens læring og deltagelse i skolens praksisfællesskaber.

Projektet tager afsæt i, at læring sker gennem deltagelse i sociale fællesskaber. Det undersøger, hvordan lærere arbejder med, kontinuerligt undersøger og bevæger, hvordan ’det sociale’ gøres og har betydning for børnenes deltagelsesmuligheder og læring i skolen.

Projektet er et kvalitativt studie af en gruppe læreres hverdagsliv i skolen på tværs af skolelivets mange forskellige aktiviteter og med fokus på deres situerede udforskning og organisering af det mangfoldige, sociale liv, som karakteriserer læringsfællesskaber i folkeskolen.

Udvikling af skolens læringsfællesskaber

Gennem klasserumsobservationer og interview med de involverede lærere undersøges, hvordan lærere forstår og agerer i komplekse sociale samspil i undervisningssituationer.

Læreres deltagelsesmåder i klasseværelset undersøges i relation til, hvordan de dagligt navigerer i et komplekst landskab af konflikter: Hvordan skal skolen prioritere? Hvordan skal problemer forstås? Hvordan fremmes læring i skolens mangfoldige fællesskaber?

Projektet skal bidrage med viden om, hvordan lærere arbejder udviklende med sociale samspil i folkeskolens læringsfællesskaber.

Projektet er en del af forskningsprojektet Konflikter om børns skoleliv.

Projektansvarlig
Center for Anvendt Velfærdsforskning

Centret arbejder med velfærdsudfordringer i et tværprofessionelt perspektiv i relation til de samfundsfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.