Kroppens betydning for deltagelse i børns hverdagsliv i dagtilbuddet

Ph.d. forskningsprojekt undersøger betydningen af børns kropslige deltagelse i det konkrete hverdagsliv ud fra et kritisk-psykologisk perspektiv og et kropsfænomenologisk perspektiv.

ProjektansvarligAnja Kastrup Jensen
ProjektperiodeFebruar 2016 - Februar 2020
ProjektpartnereSamfinancieret ph.d. mellem UCL & Roskilde Universitet, Hverdagslivets Socialpsykologi
UCLCenter for Anvendt Skoleforskning

Projektet har til hensigt at generere viden omkring, hvordan kroppen skaber betingelser og muligheder for børns sociale deltagelse og udvikling i hverdagslivet, som det udspiller sig i fællesskab med dagtilbuddets øvrige børn og voksne.

Der søges at udvikle ny viden om, hvordan et idrætsprogram, med et rammedefineret indhold, skaber betydning og muligheder for dagtilbuddets aktører.

Projektet vil undersøge, hvordan politisk målstyring (programmet Aktive Børn i Svendborg Kommune) og idrætsorienterede intentioner kan ses at virke konkret i det pædagogiske hverdagsliv.

Pædagogerne er medforskere
Deltagerobservationer og kvalitative, etnografiske interviews med personalet og børnene indgår i bestræbelsen på at kunne indfange hvilken betydning et idrætsfagligt program får for børn og voksnes hverdagsliv, organisering, deltagelse og fællesskaber.

Pædagogerne betragtes som medforskere i forskningsprojektet, idet de ved deres konstante samvær med børnene, bidrager til at give indblik i de fællesskaber, muligheder og vanskeligheder, der præger børnenes og de pædagogiske medarbejderes konkrete hverdagsliv sammen.

Feltarbejdet er organiseret i tre faser:

  • Efteråret 2016 (fokus på den professionelles handlinger og blik på barnet, kvalitative interviews af dagtilbuddets ansatte),
  • Foråret 2017 (børneperspektiver eksemplificeret ved deltagende observationer og etnografiske børneinterviews med 4 børn på tværs af køn)
  • Efteråret 2017 (opsamlende perspektiver, herunder opfølgende interviews med dagtilbuddets ansatte m.v.).
Projektansvarlig
Center for Anvendt Skoleforskning

Videncentret samler og skaber udviklings- og forskningsviden i og for de frie skoler.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.