Anvendt forskningsprojekt Print Send Gem som PDF

Konflikter og inklusion

Projektet undersøger, hvad konflikter i skolen betyder for eksklusions- og inklusionsprocesser – med særligt henblik på børns deltagelse i skolens læringsfællesskaber.

ProjektansvarligIda Schwartz
Projektperiode2014-2018
ProjektpartnereRUC, DPU, KU, UCL og 3 folkeskoler
UCLCenter for Anvendt Velfærdsforskning

Konflikter set med børneøjne

Forskningsprojektet har fokus på, hvordan konflikter i skolen får betydning for eksklusions- og inklusionsprocesser. Det udforsker, hvordan voksnes konflikter om børn spiller ind på de professionelles konflikter med børn, og hvordan disse samspil får betydning for børnenes deltagelse i skolens læringsfællesskaber.

Projektet stiller spørgsmålene:

  • Hvad handler konflikter i børns skoleliv om set ud fra børnenes perspektiver?
  • Hvordan samarbejder professionelle med forældre om at styrke hinandens og børnenes fælles handlemuligheder?

Projektet følger børn i deres hverdagsliv i skolen på tværs af undervisning, frikvarterer og SFO og søger gennem børnenes perspektiv viden om læreres og pædagogers arbejde med fællesskaber.

Undersøgelse af samspil mellem special-og almenpædagogiske indsatser

Læreres og pædagogers samarbejde med hinanden og med andre professionelle i og uden for skolen antages at spille ind på skolens mulighed for at skabe sociale deltagelsesmuligheder for alle børn. Der kan fx være tale om samarbejde med specialpædagoger, socialpædagoger, socialrådgivere og/eller psykologer.

Projektet undersøger, hvordan samspillet mellem special-og almenpædagogiske indsatser indvirker på læreres og pædagogers muligheder for at bevæge de konflikter, børn og forældre oplever i børnenes hverdagsliv i skolen.

Projektet følger 2 klasser i en folkeskole over 2 år, hvor lærere og pædagoger oplever vanskeligheder og konflikter, der kalder på ekstra indsatser og inddragelse af professionelle med specialviden i og uden for skolen. Der vil blive foretaget observationer i børnenes hverdag og interview af de involverede professionelle, forældre og børn.

Dette projekt er relateret til projektet Konflikter om børns skoleliv.

Udgivelser i projektet

  • Mardahl-Hansen, T., & Schwartz, I. (2017). Samarbejde som handlebetingelse. Tværprofessionelt samarbejde set i et lærerperspektiv. In C. K. Moesby-Jensen (Ed.), Når professionerne samarbejder. Praksis med udsatte børn og unge (pp. 147-168). København: Samfundslitteratur
  • Schwartz, I. (2017). Theorizing about school failure. Paper presented at ISTP Conference: The Ethos of Theorizing
Projektansvarlig
Center for Anvendt Velfærdsforskning

Centret arbejder med velfærdsudfordringer i et tværprofessionelt perspektiv i relation til de samfundsfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.