Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

Knæskader hos børn og unge - Svendborgprojektet

Projektet skal skabe ny viden om prædiktorer for knæskader hos 9-15-årige folkeskoleelever med særlig fokus på, hvilken betydning hypermobilitet har for knæskader.

ProjektansvarligTina Junge
Projektperiode2011-2015
ProjektpartnereInstitut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet & Research in Childhood Health, Syddansk Universitet, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam, Holland
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Knæskader og hypermobilitet

I en kohorte af 1300 børn (9-15 år) i Svendborg klarlægges prædiktorer for udvikling af knæskader over en 3-årig periode. Det undersøges herunder, hvilken betydning forhold som højdetilvækst, BMI, hypermobilitet, idrætsskolekoncept, idrætstype og frekvens af idrætssdeltagelse har.

Ugentlige registreringer af børnenes muskuloskeletale smerter, diagnosticering af opståede skader og idrætsdeltagelse samt årlige kliniske tests af hypermobilitet, fysisk form og motorisk præstation kan mere præcist end tidligere forøge vores viden om knæskader hos børn og unge.

Der gennemføres specifikke undersøgelser af forekomst af knæskader hos gruppen af generelt hypermobile børn og unge, der  samtidig er knæhypermobile. Ud fra unge og voksen-befolkningen ved vi, at hypermobile har en øget risiko for at få knæskader, herunder forreste korsbåndsskader.

Mulige årsagsmekanismer til knæskader hos hypermobile undersøges nærmere

Muskelaktivitetsundersøgelser (EMG) omkring knæet under hop på 1 ben udføres på en subgruppe af de hypermobile børn og unge og en kontrolgruppe for at belyse mulige årsagsmekanismer bag knæskader .

Mere viden på området vil på sigt kunne føre til evidensbaserede kliniske retningslinjer til brug i daglig praksis, for såvel børn og unge med hypermobilitet som sundhedspersonale, forældre og pårørende, der er tæt på denne målgruppe.

Projektet er en del af Svendborgprojektet.

Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.