Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

Jordbrug som ramme for udsatte unges socialisering og identitetsdannelse

Projektet skal skabe ny viden om socialøkonomisk jordbrugsvirksomhed som ramme for empowerment og socialt entreprenørskab blandt udsatte unge.

ProjektansvarligMorten Kromann Nielsen
Projektperiode2014-2016
ProjektpartnereAalborg Universitet, FINe, Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, University of California Berkeley samt Life Lab, Santa Cruz
UCLCenter for Anvendt Skoleforskning

Jordbrug og skolehaver som pædagogisk praksis

Projektet undersøger en aktuel amerikansk pædagogisk praksis med empowerment og socialt entreprenørskab målrettet udsatte unge i et jordbrug, der fungerer som en socialøkonomisk virksomhed.

Efterfølgende skal viden om denne praksis forankres i pædagoguddannelsen, og elementer fra det amerikanske projekt skal overføres og afprøves i en dansk skolehave-sammenhæng.

Skolehaver som lærings- og dannelsesrum har i de senere år været genstand for øget interesse. Også i det politiske system, hvor bl.a. reformen af folkeskolen efterspørger en mere praktisk orienteret (fag-)didaktik. Skolehaver kobles desuden til dagsordener om inklusion, bæredygtighed og sundhed.

Food Justice for alle

Projektet udforsker potentialet ved havedyrkning og jordbrug som socialøkonomisk virksomhed.  Hvordan fungerer de som pædagogisk ramme for socialisering og identitetsdannelse blandt unge, der i forskellige sammenhænge kategoriseres som udsatte?

Den amerikanske Food Justice-bevægelse er projektets empiriske udgangspunkt, konkretiseret i projektet Food What?! i Santa Cruz.

Food What? er et ungdoms-empowerment- og Food Justice-program, der igennem mad, bæredygtigt landbrug og sundhed skaber stærke, sunde og inspirerede teenagere. Food What? samarbejder med udsatte unge med lavindkomstbaggrund om at dyrke, tilberede, spise og distribuere sunde og bæredygtige fødevarer.

Tjek projektet på foodwhat.org.

Projektansvarlig
Center for Anvendt Skoleforskning

Videncentret samler og skaber udviklings- og forskningsviden i og for de frie skoler.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.