Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

Inkluderende identiteter i skolens literacy-undervisning

Projektet udforsker flersprogede elevers vej som læsere og skrivere gennem danskundervisningen i en dansk folkeskole fra deres skolestart til og med deres 8. skoleår.

ProjektansvarligUffe Ladegaard
Projektperiode2013-2017
ProjektpartnereAarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik
UCLLæreruddannelsen

Hvordan udvikler elever et skriftsprog?

I ph.d.-projektet undersøges, hvordan flersprogede børn bliver læsere og skrivere i et potentielt flersproget klasserum.

Formålet er at give bl.a. lærere og læreruddannere en øget forståelse for, hvad det vil sige at udvikle et skriftsprog, og hvorfor nogle elever igennem deres skolegang bliver læsere og skrivere, mens andre ikke gør det.

Studiet er baseret på et igangværende projekt om literacy i flersprogede klasserum, Tegn på sprog, som har fulgt 5 klasser fra 0. klasse til nu 6. klasse. Dette projekt giver mulighed for at følge børns veje igennem et næsten helt skoleliv.

Hvorfor udvikler ikke alle elever sig til læsere og skrivere?

Vejen frem mod at blive en læser og skriver ser ud til at være en ofte ujævn og snoet vej, der er præget af et broget repertoire af sprog, modaliteter, sociale kategorier og faglige repræsentationer.

Hvor nogle elever gennem dette repertoire etablerer sociale identiteter og praksisser som læsere og skrivere, ser det ud til, at andre gør det modsatte.

Konkret følger projektet 2 elever fra deres skolestart i 0. klasse til 7. klasse dels gennem videobaserede klasserumsobservationer og dels gennem deres multimodale tekstproduktioner.

Forankring i New Literacy Studies og antropologisk lingvistik

Projektet er teoretisk forankret i de såkaldte New literacy studies og antropologisk lingvistik og anlægger her et ontologisk perspektiv på læring.

Det betyder, at faglig indlæring og social identifikation ses som to af hinanden afhængige størrelser.

 

Projektansvarlig
Læreruddannelsen

Uddanner professionsbachelorer og bidrager til udvikling af praksis i samarbejde med private og offentlige institutioner.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.