Anvendt forskningsprojekt Print Send Gem som PDF

Informations- og kommunikationsteknologier i en global model for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade

Projektet skal skabe ny viden om at inddragelsen af relevant informations- og kommunikationsteknologi som et vigtigt bidrag til selve rehabiliteringen, og til at lette overgangene fra sygehus til kommune, samt til at borgeren kan genoptage en aktiv og selvstændig hverdag efter en hjerneskade.

ProjektansvarligHanne Kaae Kristensen
Projektperiode2014-2016
ProjektpartnereFysioterapeutuddannelsen Esbjerg og Haderslev, Assens Kommune, Middelfart Kommune samt Department of Neurobiology, Care Sciences and Society ved Karolinska Instituttet, Stockholm.
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Dette forskningsprojekt har til formål at udvikle viden om, hvordan man kan integrere en mobiltelefon eller en tablet f.eks. en IPAD i en global model for hjerneskaderehabilitering.

Det er en hypotese, at en individuel og målrettet rehabilitering med inddragelse af informations- og kommunikationsteknologi kan være et vigtigt bidrag til, at den enkelte borger kan genoptage en aktiv selvstændig hverdag og samtidig minskes de samfundsøkonomiske udgifter til genoptræning og rehabilitering. Målet er derfor at udvikle og afprøve en individuelt tilrettelagt tværfaglig og tværsektoriel rehabilitering, der anvender mobiltelefon eller tablet til personer med hjerneskade og deres nærmeste pårørende.

Projektet, der består både kvalitative og kvantitative dele, vil blive gennemført i forskellige kulturer med personer med følgevirkninger af en hjerneskade a) i Sverige, b) i Danmark og c) i Uganda. Rehabiliteringen ved brug af “telekommunikation” i borgerens eget hjem kan være en stor gevinst i og med, man kan lette adgangen til specialiserede tilbud fra sundhedsvæsenet.

Den potentielle og den oplevede nytte af innovativ informations- og kommunikationsteknologi er stor både socialt og økonomisk. Tilgængelighed og det faktum, at mennesker kan nås, og at de kan nå ud til omgivelserne, gør en stor forskel og øger produktiviteten og velbefindende.

Et forskningsprojekt med fire delprojekter

  1. Stroke borgeres og pårørendes oplevelser og erfaringer med brugen af Informations- og kommunikationsteknologi (hverdagsteknologi)
  2. Sundhedsprofessionelles (interdisciplinære team) oplevelser og erfaringer med brugen af Informations- og kommunikationsteknologi
  3. RCT pilot studie (kontrol og interventionsgruppe: der skal udvikles relevante App´s til understøttelse af den eksisterende individuelt tilrettelagte rehabilitering (med inddragelse af borgere, pårørende, sundhedsprofessionelle (interdicsiplinære), teknikere, samt evaluere feasibility.
  4. Evaluering af de implementerede App´s.
Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.