Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

Implementering af en flerstrenget skolebaseret fysisk aktivitetsindsats

Projektet har fokus på at udvikle og afprøve en flerstrenget skolebaseret fysisk aktivitetsindsats med henblik på at øge børns motivation for og glæde ved bevægelse.

ProjektansvarligSøren Smedegaard
Projektperiode2015-2018
ProjektpartnereSyddansk Universitet
UCLForsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Hvilke aktiviteter fremmer elevernes velbefindende?

Projektet vil med udgangspunkt i skolens dagligdag udvikle forslag til indsatser og aktiviteter, der kan iværksættes på mange af landets skoler. Formålet er styrke børns lyst til idræt og bevægelse, deres fysiske selvopfattelse og generelle trivsel.

Der er særligt fokus på såkaldt idrætsusikre skoleelever – altså elever med en usikker fornemmelse for deres kropslighed eller begrænset lyst til eller usikkerhed ved at bevæge sig.

Baggrunden for projektet findes i den nye skolereform, som fordrer mere bevægelse i skoledagen med det formål at opnå bedre sundhed, trivsel og læring. Der er behov for mere viden om, hvilke aktiviteter og tiltag der i særlig grad er med til at fremme elevernes psykiske velbefindende.

Undersøgelse af fysisk aktivitet i 4.-6. klasse

I skoleåret 2015-2016 foretages et RCT-studie (randomized controlled trial) i 3-4 kommuner med hver 6-10 skoler på folkeskolens 4.- 6. klassetrin.

I denne intervention vil der blive fokuseret på både skolens idrætsundervisning, bevægelse i de fagopdelte timer, bevægelse i frikvarteret, i den understøttende undervisning, og hvor fysisk aktivitet og bevægelse i øvrigt varetages i skolen.

Projektets titel

Projektets fulde titel er “Implementing a multicomponent activity intervention in the school setting – design, process and effects”

Projektansvarlig
Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Forsker i og formidler ny praksisnær viden om idræt, bevægelse og læring – i tæt samspil med det omgivende samfund. Centret er et samarbejde mellem UCL og SDU.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.