Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

I dødens nærvær

En kvalitativ undersøgelse af, hvordan patienter på hospice og deres pårørende forholder sig til eksistentielle aspekter af livet tæt på døden.

ProjektansvarligLene Moestrup
Projektperiode2010-2015
ProjektpartnereSyddansk Universitet, Forskningsenheden for Almen Praksis
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Projektet handler om, hvordan mennesker, der skal dø, og deres pårørende oplever, tænker over og handler i relation til eksistentielle aspekter som død, tro, sociale relationer og mening med livet.

Eksistentielle aspekter af et liv tæt på døden
Formålet med Ph.d.-projektet har været at generere videnskabelig viden om, hvordan døende patienter på danske hospicer og deres pårørende forholder sig til eksistentielle (spirituelle, religiøse og sekulære) aspekter i livet med døden tæt på. Hermed tilstræbes for det første at skabe grundlag for og interesse i yderligere forskning på feltet, og for det andet at bidrage med udvikling af palliativ praksis i både basal og specialiseret palliativ indsats.

Data blev genereret gennem etnografisk feltarbejde på tre forskellige danske hospicer og inkluderede 38 dages deltagerobservation samt semistrukturerede interviews med 17 patienter og ni pårørende. Det samlede empiriske materiale blev analyseret ved hjælp af den metodiske strategi Interpretive Description (Thorne 2008) med yderligere analytisk inspiration fra etnografisk analysetilgang.

Projektets resultater præsenteres i tre artikler

  1. Moestrup L, Hansen HP. Existential Concerns About Death: A Qualitative Study of Dying Patients in a Danish Hospice. American Journal of Hospice and Palliative Medicine. 2015, Vol.. 32(4) 427-436
  2. Moestrup L, Hvidt NC, Hansen HP ; ”Hun forsvinder ikke” – et kvalitativ studie af døende patienters og pårørendes overvejelser om en fortsat relation efter døden. Klinisk Sygepleje. 2014, nr. 4 (28) 62-78
  3. Moestrup L, Hvidt NC ; Where is God in my Dying? A qualitative investigation about faith reflections among hospice patients in a secularized society. Submitted for “Death Studies” January 2015
Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.