Anvendt forskningsprojekt Print Send Gem som PDF

Hvad betyder anvendelsen af velfærdsteknologi for den enkelte borger, de pårørende og personalet?

Projektet har til formål at skabe viden om borgere, pårørende og personalets erfaring med anvendelse af velfærdsteknologi.

ProjektansvarligDorte Malig Rasmussen
Projektperiode2014-2017
ProjektpartnereFredericia Kommune
UCLCenter for Anvendt Velfærdsforskning

Velfærdsudfordringer tackles med teknologi

Danmark står over for store udfordringer på velfærdsområdet som følge af en aldrende befolkning, stigning i antallet af livsstilssygdomme og flere kronikere samt et stigende krav om individualisering.

Anvendelse af velfærdsteknologi er udset til at være en af løsningerne på denne velfærdsudfordring.

Men hvad betyder anvendelsen af velfærdsteknologi for den enkelte borger, dennes pårørende og personalet? Det undersøges igennem empiriske studier og analyser.

Hvad betyder teknologien i omsorgen?

Projektet er interesset i de betydninger, udfordringer og muligheder, der skabes i samspillet mellem borgere/pårørende og personale i kraft af velfærdsteknologien.

Hvilken betydning får teknologien for kommunikation og relationer? For borgerne og de pårørendes tryghed? For arbejdsorganisering og faglige barrierer? For pleje- og omsorgsforandringer?

Og ikke mindst undersøges de mulige etiske dilemmaer, der opstår med anvendelsen af velfærdsteknologier i omsorgen for borgerne.

Projektansvarlig
Center for Anvendt Velfærdsforskning

Centret arbejder med velfærdsudfordringer i et tværprofessionelt perspektiv i relation til de samfundsfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.