Anvendt forskningsprojekt Print Send Gem som PDF

ICF, evidens, diskurser og apopleksiramtes egne erfaringer i tværsektorielle rehabiliteringsforløb.

Styrkelse af rehabilitering gennem ny viden om sammenhæng mellem valg af fokus i evalueringer af funktionsevne hos patienter med apopleksi og erfaringer med oplevelse af egen deltagelse.

ProjektansvarligHanne Kaae Kristensen
Projektperiode2012-2015
ProjektpartnereOdense Universitetshospital, Odense Kommune og Karolinska Instituttet, Stockholm.
BevillingForskningsfonden Danske Regioner og Sundhedskartellet, 525.000 kr.
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Studier af terapeutfaglig praksis viser, at terapeuter anvender undersøgelsesredskaber til at vejlede deres kliniske beslutningstagen, planlægge intervention, vurdere effekt og kommunikere patientens status til andre sundhedsprofessionelle. Selvom der er dokumenteret øget anvendelse af valide undersøgelsesredskaber, anvendes disse dog ikke systematisk i klinisk praksis.

Personer med apopleksi har ofte så komplekse problemstillinger, at der over en længere periode vil være behov for revurderinger af deres rehabiliteringsbehov.

Da de terapeutfaglige vurderinger indgår som en vigtig del af den tværfaglige intervention og dermed får betydning for hele rehabiliteringsprocessen, er det væsentligt at generere viden om terapeutfaglige vurderinger i tværsektorielle rehabiliteringsforløb, herunder hvilke undersøgelsesredskaber, der anvendes, hvilken viden evalueringerne bidrager med i en tværfaglig evidensbaseret rehabiliteringssammenhæng, samt hvordan indholdet reflekterer en evidensbaseret praksis og ICF som begrebsmodel.

Rehabilitering af høj kvalitet stiller krav til, at vurderingerne ikke alene tager udgangspunkt i de professionelles viden og faglige skøn, men også anerkender og inkluderer patientens subjektive oplevelse af egen situation og potentialer for udvikling.

Der er evidens for, at målsætning kan øge patienttilfredshed, forkorte indlæggelser og forbedre målopfyldelse for den enkelte. I tråd hermed viser patientdeltagelse i målformulering, planlægning og beslutningstagen sammenhæng med aktiv deltagelse i selve rehabiliteringsprocessen. Som følge heraf efterspørges i stigende grad en øget inddragelse af patienten og dennes netværk som centrale aktører og samarbejdspartnere i rehabiliteringsforløbet.

Der er dog fortsat få studier, der belyser sammenhæng mellem målopfyldelse, funktionsnedsættelser, ændringer over tid og apopleksiramtes tilfredshed med egen funktionsevne og trivsel.

Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.