EU-projekt Print Send Gem som PDF

Games4Health

EU-projekt, der udvikler værktøjer til den kliniske praksis, som ved brug af spilteknologi kan motivere og involvere patienter i egen bedring.

ProjektansvarligDorte Malig Rasmussen
Projektperiode2012-2014
ProjektpartnereSyddansk Universitet, Odense Universitetshospital, Erhvervsakademiet Lillebælt samt 20 private virksomheder
BevillingStøttet af EU's Socialfond og Syddansk Vækstforum
UCLCenter for Anvendt Velfærdsforskning

Spilteknologier i sundhedsarbejdet

Det skal være nemmere for virksomheder at udvikle nye teknologier til sundhedsarbejdet.

Derfor inviterer Odense Universitetshospital i projektet Games4Health virksomheder indenfor, hvor de møder klinikere, patienter og behandlere i et spillaboratorie – et såkaldt Gamelab.

Med regionale videninstitutioner som innovationsdrivere, OUH som brugerinstitution og med 20 industrielle partnere skaber projektet et kompetence- og udviklingslaboratorium midt i den kliniske hverdag.

Mere brugerinddragelse

Brugerne inddrages aktivt i udviklingen ud fra devisen – ”den, der har skoen på, ved, hvor den trykker”. Games4Health skaber således en helt ny vinkel på innovation og brugerinddragelse i sundhedsvæsenet.

Projektet involverer 8 virksomheder i opbygning af en platform, hvor afstanden mellem produktideer, brugertest og forretningsudvikling er minimal.

I projektet vil Samsung og Microsoft bistå klinikere og regionale it-virksomheder i processen, der skal udvikle løsninger til sundhedsvæsnet inden for udvalgte områder.

Mulighed for at udforske et nyt vidensområde

Projektet giver UCL mulighed for at udforske et nyt vidensområde med brugen af spil i sundhedssektoren. I de konkrete forløb kobles forskellige offentlige og private partnere.

Studerende og undervisere arbejder med velfærdsteknologier, gamification og spilteknologier som redskab til at skabe nye måder at motivere og involvere borgere til at tage ansvar for egen sygdom og sundhedstilstand.

Omdrejningspunkt for de studerende er at afdække og udvikle ideer til, hvordan der skabes gode rammer for leg, læring, træning og behandling. Målet er empowerment hos borgeren.

 

Projektansvarlig
Center for Anvendt Velfærdsforskning

Centret arbejder med velfærdsudfordringer i et tværprofessionelt perspektiv i relation til de samfundsfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.