Anvendt forskningsprojekt Print Send Gem som PDF

Flyt i flok

Projektet viser, at effekten af arbejdsmiljøindsatser er størst, hvis medarbejderne inddrages i alle faser af arbejdet. Her med fokus på forflytning i plejesektoren.

Projektansvarlig
ProjektperiodeJanuar 2011 – 31. januar 2014
ProjektpartnereAssens Kommune, plejecentrene: Møllebo, Randers Kommune, Fugleparken, Næstved Kommune, Dybbøl Plejecenter, Sønderborg Kommune, Sillerup Plejekollegium, Filskov Friplejehjem, Aabybro plejehjem, Danske Diakonhjem og Social- og Sundhedsskolen Fyn, LederForum og Frants Christensen Tisturion
Bevilling8,5 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden
UCLErgoterapeutuddannelsen

Plejepersonale slides ned på trods af hjælpemidler

Baggrunden for projektet er, at social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere (SOSU-personale) inden for ældreplejen nedslides og har en høj forekomst af arbejdsbetingede skader på bevægeapparatet.

Det underbygges bl.a. i en undersøgelse fra 2007, som viser, at 30 % af plejepersonalet inden for ældreplejen oplever, at deres arbejde er fysisk anstrengende.

Det på trods af, at der er stor opmærksomhed på dette problem, og at der anskaffes mange hjælpemidler, som imidlertid ikke anvendes, eller ikke anvendes optimalt. Det har undret lederne på de deltagende plejecentre.

Inddragelse af medarbejderne virker

Den grundlæggende projektidé har været, at en højere grad af inddragelse af medarbejderne i alle faser af arbejdet med forflytningsproblematikker vil styrke effekten af de initiativer, som sættes i gang.

Denne grundlæggende idé har igennem projektforløbet vist sig at holde stik. Engageres et flertal af medarbejderne i arbejdet med arbejdsmiljøet, vil der være en større positiv effekt af tiltagene, end hvis medarbejderne ikke blev engageret.

En anden hovedkonklusion er, at den nærmeste leders engagement smitter af på medarbejderne: Er lederen engageret, er der større sandsynlighed for, at medarbejderne også bliver motiverede for at deltage. Kort sagt har virksomhedskultur betydning for effekten af forskellige tiltag og strukturer.

Undersøgelsens design

Fokus har været at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø. Projektet har især arbejdet på at forbedre det fysiske arbejdsmiljø omkring forflytninger, men har samtidig arbejdet på flere planer, da en organisations arbejdsmiljø er en kompleks størrelse af både fysiske og psykologiske forhold.

Projektet har løbet over 3 år i 7 plejeorganisationer fordelt rundt om i Danmark. Ideen har været at undersøge, hvilke forudsætninger og initiativer der er mest effektive i forhold til at etablere et godt arbejdsmiljø indenfor plejesektoren.

På de 7 plejecentre er der iværksat en række initiativer, og det er efterfølgende vurderet, hvilke initiativer, som har haft størst positiv effekt på den pågældende organisations arbejdsmiljø. Samtidig har projektet undersøgt de interne og eksterne organisatoriske forudsætninger der har været til stede i forhold til de muligheder, der er for at gennemføre initiativerne.

Projektansvarlig
Ergoterapeutuddannelsen

Uddanner professionsbachelorer og bidrager til udvikling af praksis i samarbejde med private og offentlige institutioner.

Projektmedarbejder
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.