Anvendt forskningsprojekt Print Send Gem som PDF

Familiesygepleje i en onkologisk afdeling - Familiesamtaler

Sygdom i familien gør relationer synligere end i den almindelige hverdag. Når et familiemedlem bliver syg, dør eller drager omsorg for et andet familiemedlem, påvirkes hele familien.

ProjektansvarligPoul Bruun
Projektperiode2014-2016
ProjektpartnereOnkologisk Afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt, Region Syd
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Familiesamtaler med ægtepar

Inden for sygeplejen er familiesamtaler afprøvet med ægtepar, hvor en lider af alvorlig sygdom. Samtalernes fokus var ægteparrets oplevelse af håb og lidelse som følge af sygdommen.

Det konkluderes i interventionsstudiet, at ægteparret oplevede samtalerne som sundhedsfremmende, og at de udviklede nye evner til at klare det nye hverdagsliv.

I Norden er rammerne for sundhedsfremmende/rehabiliterende samtaler med familier beskrevet ud fra et systemperspektiv.

Et teoretisk studie beskriver: teoretisk referenceramme, forslag til uddannelse af sygeplejersker og en konkret fremgangsmåde for samtalerne.

Intervention i 8 familier

Projektet foregår som intervention i form sundhedsfremmende samtaler. Samtalerne struktureres som en interaktiv proces med brug af refleksiv spørgeteknik, aktiv lytning, samt afdækning af familiens ressourcer og problemer. Formen og strukturen for samtalerne kan variere, eftersom de enkelte familier har individuelle behov.

8 familier er blevet tilbudt familiesamtaler, som tilbydes i serier på 3, afvikles over ca. 9 uger og har fokus på familiens evne til fælles omsorg, sundhedsfremme og rehabilitering.

Samtalerne gennemføres af sygeplejersker specialuddannet til at varetage denne type samtaler. Hver samtale er planlagt til at vare ca. 60 minutter og skal afdække oplevede, individuelle problemer.

Det er vigtigt, at alle får fortalt om deres forventninger til samtalerne, da formålet med disse er at udvikle en fælles mening i familien omkring den nye livssituation.

Program for familiesamtaler er målet

Projektet afsluttes med en kvalitativ evaluering med endelig udvikling af programpakke for familiesamtaler i onkologisk afdeling.

Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.