Udviklingsprojekt Print Send Gem som PDF

Familiens oplevelse og erfaring med faser i demenssygdommen

Projektet skal identificere betydningsfulde hændelser i et demensforløb, med udgangspunkt i den pårørendes behov og ressourcer, hvorudfra der kan konstrueres en faseinddeling.

ProjektansvarligPoul Bruun
Projektperiode2013-2015
ProjektpartnereFredericia Kommune
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Projektet søger at belyse hvordan et demensforløb påvirker de pårørende og hvordan dette kommer til udtryk. Dette ønskes belyst gennem en faseinddeling, med beskrivelse af, hvilken faser de pårørende møder og hvordan disse påvirker deres liv.

Projektet er tværfagligt samarbejde mellem ergoterapeut-, fysioterapeut- og sygeplejerske uddannelsen på UCL, hvilket giver muligheder for at få et bredere og mere nuanceret billede af de pårørendes oplevelse af, at være pårørende til en dement.

Der er i projektet foretaget interviews med 14 pårørende til demens og efterfølgende er der lavet en deduktiv indholdsanalyse, hvor faser er blevet identificeret. Der er fremkommet tre faser og to arketyper af pårørende, hvilket er ny viden, indenfor dette emne.

Projektet fremkommer med to artikler, den første er et review af allerede eksisterende viden indenfor dette område, mens den anden artikel beskriver og præsenterer data fra projektet.

Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.