Udviklingsprojekt Print Send Gem som PDF

Evaluering af medbehandleruddannelse til forældre med et spiseforstyrret barn

Projektet skal skabe ny viden om hvilke kompetencer forældrene erhverver sig ved deltagelse i medbehandlerkursus med henblik på at mestre hverdagslivet med et spiseforstyrrelsesramt barn.

ProjektansvarligAnnemarie Toubøl
Projektperiode2014-2016
ProjektpartnereBørne og ungdomspsykiatrisk afdeling, Sygehus Lillebælt
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Baggrund

Spiseforstyrrelsesteamet, Kolding Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, har siden 2010 afholdt medbehandlerkursus for forældre/omsorgspersoner med inspiration fra the Maudsley hospital i London.

Kurset har særligt fokus på at formidle viden om spiseforstyrrelser, at træne i kommunikative færdigheder, samt at identificere spiseforstyrrelsens mønstre for derved at sætte en kæp i hjulet på dens vedligeholdende faktorer.

Dette gælder både på det lavpraktiske plan mhp. hvordan man introducerer forandringer, motiverer for ændringer, håndterer overmotionering, spisevægring og selvskade. Og på der interpersonelle plan, hvor forskellige måder at forvalte sin omsorg på i belastede perioder, har vist sig mere eller mindre hensigtsmæssige i forhold til henholdsvis at vedligeholde symptomerne og bryde dem.

Formål

Formålet med undersøgelsen er at få viden om erhvervede kompetencer til at mestre hverdagslivet med en spiseforstyrrelsesramt søn eller datter efter deltagelse i medbehandlerkursus.

I tilknytning hertil er der evidens for at forældrenes self efficacy har betydning for, hvorledes udfordringerne håndteres i hverdagslivet og på patienternes helbredsmæssige outcome. Derfor er der også et ønske om at skabe overblik over udviklingen og ændringen af forældres/omsorgspersoners oplevelse af selfefficaccy i forbindelse med deres deltagelse i medbehandlerkursus.

De spiseforstyrrelsesramte er omdrejningspunktet for forældrenes medbehandlerrolle og en vigtig medspiller for forældrene på det interpersonelle plan. Derfor er det ligeledes relevant at få viden om de unges oplevelser af at have forældre/omsorgspersoner, der deltager i kursus med det sigte at blive medbehandler i deres sygdomsforløb.

Metode

Undersøgelsen planlægges som et longitudinelt mixed-method studie, hvor såvel forældregruppen og patienterne følges over tid. Undersøgelsen består af fokusgruppeinterviews med begge grupper og self- efficacymåling hos forældregruppen.

Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.