Anvendt forskningsprojekt Print Send Gem som PDF

En generation af stærkere læsere: Greb til læselyst!

Formålet med projektet er at styrke børns læselyst ved at skabe ny viden om, hvad der interesserer og inspirerer børn i forhold til læsning og brug af forskellige medier

ProjektansvarligStine Reinholdt Hansen
Projektperiode2016-2018
ProjektpartnereTænketanken Fremtidens Biblioteker
UCLAnvendt forskning i Pædagogik og Samfund

Projektet skal via en kvantitativ undersøgelse tilve­jebringe viden om børns læsevaner, som skal danne grundlag for tiltag, der både kan styrke bibliotekarers funktion som inspiratorer til fritidslæsning og udvikle samarbejdet mellem folke- og skolebiblioteker i relation til en Åben Skole Strategi med fokus på læsning.

Læremiddel.dk har en afgørende rolle i projektet, idet videncentret tilvejebringer den landsdækkende kvantitative undersøgelse af børns læse- og medievaner, som skal danne grundlag for projektets øvrige tiltag.

Undersøgelsen er en gentagelse og videreudvikling af den seneste undersøgelse af børns læse- og medievaner i fritiden foretaget i Danmark, og Læremiddel.dk placerer sig hermed som en vigtig bidragyder i relation til forskning i og viden om børns læse- og medievaner i Danmark.

Resultaterne af undersøgelsen vil både blive formidlet selvstændigt på en stor kick off-konference i 2017 i København, og sidenhen i hele landet i samarbejde med centralbibliotekerne frem til marts 2018. Endelig er det planen at uddybe den kvantitative undersøgelse med kvalitative studier, der kan kvalificere de indhentede resultater.

Projektansvarlig
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.