Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

Elevers fortidsmøder i folkeskolens historiefag

Projektet vil kvalificere elevernes møde med fortiden, så de kommer tættere på værdier, holdninger, følelser og normer i den tid, de arbejder med.

ProjektansvarligLoa Ingeborg Bjerre
Projektperiode2015-18
ProjektpartnereSyddansk Universitet
UCLVidencenter for Historie- og Kulturarvsformidling

Hvordan møder eleverne fortiden på fortidens præmisser?

Et grundvilkår ved skolefaget historie er, at dets genstand, fortiden, ikke findes længere. Eleverne må derfor møde den på indirekte, fortolkede og medierede måder.

Dette projekt vil undersøge elevens fortidsmøder i folkeskolefaget og analysere praksis med udgangspunkt i begreberne historisk tænkning og historisk empati.

Undersøgelsen kan give en indsigt, som kan kvalificere undervisningen og elevernes fortidsmøder, så det kommer tættere på den studerede tids værdier, holdninger, følelser, normer og grundlag for at træffe valg.

Historiebevidsthedsbegrebet er koblet til den enkeltes livsverden

I Danmark har historiebevidsthedsbegrebet spillet en central rolle i læreplanerne siden 1990’erne. Det er i læreplaner og fagdidaktik blevet foreslået omsat til praksis med ord som indlevelse, kobling til elevens egen livsverden og identifikation.

En udbredt praksis i faget er derfor, at eleverne skal sætte sig i en given historisk aktørs sted og træffe valg herudfra. Et sådant fortidsmøde foregår typisk med elevens egne værdier og holdninger i centrum.

Særligt hvis læreplaner og læremidler ikke tydeliggør, hvilke kriterier der er for mødet – endsige hvad mødet faktisk består i.

Kvalificering af fortidsmøder er nødvendig

Set i lyset af dette vil projektet med henblik på at kvalificere elevers møder med fortiden undersøge følgende:

  1. Hvad elevers fortidsmøder er, og hvilke begrænsninger der er forbundet med dem, herunder hvorfor ambitionen om fortidsmøder er vigtig i skolefaget
  2. I hvilken grad og på hvilken måde elevernes fortidsmøder praktiseres i skolefagets rammer
  3. Hvilken betydning og hvilket potentiale arbejdet med arkivalier og genstande har for elevers fortidsmøder
Projektansvarlig
Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling

Forsker i og stiller viden til rådighed om formidling af historie og kulturarv med fokus på, at børn og unge kan bruge fortiden til at forstå det moderne samfund.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.