Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

Digitalt læremiddel til læseundervisning i 2. klasse

Projektet udvikler og tester en prototype på et digitalt læremiddel, der stilladserer læsning, så elever på samme tid læser for at skabe mening og får styrkede afkodningsfærdigheder.

ProjektansvarligStig Toke Gissel
Projektperiode2013-2016
ProjektpartnereSyddansk Universitet og Aarhus Universitet
UCLCenter for Anvendt Skoleforskning

Undersøgelse af afkodningsprocesser

Projektet har taget afsæt i forskningstilgangen Design Based Research appliceret på læsestudier.

Som en første milepæl er udviklet en prototype på et digitalt læremiddel på basis af eksisterende teori, konnektionisme, genereret af computersimulationer af læseprocesser. Prototypen er evalueret og forfinet iterativt med en 2. klasse.

Undersøgelsen har været kvalitativ, og evalueringen har været foretaget som en virkningsevaluering. Denne del af projektet har bidraget med viden om metodologi og muligheder og udfordringer i forhold til at stilladsere elevers afkodningsprocesser gennem digitale læremidler i indskolingen.

Lærer eleverne mere gennem et digitale læremiddel?

Projektets anden milepæl er, at læremidlet skal effektmåles gennem en randomiseret, kontrolleret undersøgelse. Her er professor Simon Calmar Andersen fra Aarhus Universitet tilknyttet som vejleder i forhold til det statistiske undersøgelsesdesign.

Skulle læremidlet vise sig at have en positiv effekt på afkodningsfærdighed og læseforståelse i forhold til en mere traditionel elementbaseret tilgang til læseundervisning, vil læremidlet kunne gøre en positiv forskel i de danske klasserum fra dag ét.

Projektansvarlig
Center for Anvendt Skoleforskning

Videncentret samler og skaber udviklings- og forskningsviden i og for de frie skoler.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.