Anvendt forskningsprojekt Print Send Gem som PDF

Digital Journey

Projektet Digital Journey in Europe er et internationalt EU-finansieret projekt, som har til formål at støtte udvikling, udbredelse og implementering af innovativ it-didaktik

ProjektansvarligStig Toke Gissel
Projektperiode2015-2018
ProjektpartnereSacred Heart Senior School, Ireland
UCLAnvendt forskning i Pædagogik og Samfund

Projektet Digital Journey in Europe er et internationalt EU-finansieret projekt, som har til formål at støtte udvikling, udbredelse og implementering af innovativ it-didaktik. Pro­jektet henvender sig primært til lærere og 5-11 årige elever.

Partnerlandene er, ud over Danmark, Irland, Italien og Finland. Der er i projektet deltagelse fra en række skolers ledelse og dele af de pågældende skolers lærerteams.

Deltagerne lærer af hinanden

Indsatserne foregår ved, at delegerede fra de deltagende skoler besøger hinanden og får inspiration til diverse it-didaktiske emner såsom programmering i undervisningen, film­produktion, it som kompenserede hjælpemiddel samt sociale medier i undervisnin­gen.

Da delegationen var på besøg i Odense, stod Læremiddel.dk for et oplæg om anvendelsen af læse- og skrivestøtteprogrammer i normalundervisningen.
Udarbejdelse af online-platform
I projektet udvikles blandt andet en online-platform med inspirationsmaterialer. Lære­middel.dk står for følgeforskningen på projektet.

Projektets effekt søges belyst gennem surveys, som for lærernes vedkommende afvikles tre gange (før, under og efter indsat­serne) og afvikles to gange med eleverne (før og efter indsatserne).

Projektansvarlig
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.