Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

Developing effective leadership behaviour - Impacts of formal leadership educations

Projektet undersøger under inddragelse af både uddannelses- og ledelsesforskning, hvordan en formel lederuddannelse kan være med til at udvikle effektiv lederadfærd.

ProjektansvarligPeter Sørensen
Projektperiode2014-2017
ProjektpartnereInstitut for Statskundskab, Aalborg Universitet
UCLKompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Kommunale chefer på skolebænken

Projektet følger et stort uddannelsesprogram i 5 danske kommuner (Middelfart, Fredericia, Kolding, Vejle og Billund). I disse kommuner forventes samtlige decentrale niveau 3-ledere at blive uddannet med diplom i ledelse.

Det betyder, at et stort antal skoleledere, ledere af daginstitutioner, ældrecentre og andre institutioner skal uddannes i perioden 2014-17.

Da det kommunale uddannelsesprogram gennemføres i samme periode som ph.d.-projektet, er det muligt at følge en del af de studerende ledere undervejs i studiet for at undersøge, om og hvordan deres adfærd påvirkes af at deltage i en formel kompetencegivende lederuddannelse.

Om forskningsdesignet

Forskningsdesignet er primært baseret på kvantitative metoder, idet der anvendes et spørgeskema, som udsendes til ledere under uddannelse, ledernes chefer, de ansatte og ledernes sideordnede lederkolleger.

Spørgeskemaet udsendes 4 gange i løbet af projektperioden med henblik på at følge eventuelle forandringer undervejs og for dernæst at undersøge, om eventuelle forandringer kan knyttes sammen med elementer i uddannelsen.

De kvantitative undersøgelser suppleres med kvalitative (fokusgruppeinterviews) for at opnå en dybere forståelse af den viden, som er genereret via spørgeskemaerne.

Projektansvarlig
LedelsesAkademiet Lillebælt

LedelsesAkademiet Lillebælt er et samarbejde mellem Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt om at udbyde lederuddannelser.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.